Restitucija smanjila površine pod zakupom

Miroslav Ivić član Opštinskog veća zadužen za poljoprivredu

1271

BAČKA PALANKA: O davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta, ratarima ali i stočarima, na području bačkopalanačke opštine, saznali smo nešto više od Miroslava Ivića, člana Opštinskog veća zaduženog za poljoprivredu.


– Godišnjim planom i programom zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, na teritoriji bačkopalanačke opštine, za zakup je u protekloj godini bilo opredeljeno 4.229 hektara. Od te površine 3.330 hektara je dato poljoprivrednicima po pravu prečeg zakupa, a na osnovu držanja i uzgoja domaćih životinja.

Miroslav Ivić

– Površina od 27,8 hektara je data u zakup na osnovu posedovanja infrastrukture u poljoprivrednom zemljištu. Preostali 871 hektar planiran je za davanje u zakup putem javnog nadmetanja. Sačinjeno je 217 ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Cena jednog hektara po pravu prečeg zakupa za 2018. godinu iznosila je 183,12 evra, odnosno 21.715 dinara. Navedena cena odgovara kvalitetu njive druge klase.

– Na javnoj licitaciji za davanje u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u našoj opštini u 2018. godini ponuđeno je u zakup 1.003 hektara. Na održanom javnom nadmetanju u zakup je ukupno dato 303,47 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini o čemu su napravljena i 62 ugovora. Period zakupa je godinu dana. Samo jedan ugovor je napravljen o davanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje u državnoj svojini za period od pet godina po početnoj ceni od nula dinara. Lane je zaključeno 277 ugovora o zakupu i jedan ugovor o davanju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Održana je javna licitacija, odnosno prvi krugjavnog nadmetanja.

[wonderplugin_slider id=177]

 

– Od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini lane smo ostvarili prihod u iznosu od 206.853 evra. Kako nije postojala mogućnost za blagovremeno sprovođenje drugog kruga javnog nadmetanja nije ni sproveden. Valja istaći da je preostala površina od 794 hektara poljoprivrednog zemljišta za zakup u drugom krugu u državnoj svojini lošijeg kvaliteta. Ovo neobradivo zemljište nije bilo predmet zakupa ni ranijih godina – ističe Ivić.

Ivić se potom osvrnuo i na prosečne cene zemljišta u zakup po hektaru, ostvarene po pravu prečeg zakupa, ali i na licitaciji.

– Veoma lako je uočiti, da postoje dve prosečne cene zemljišta koje poljoprivrednici uzimaju u zakup – cena po pravu prečeg zakupa, koja iznosi 183,12 evra po hektaru i prosečna cena ostvarena na održanoj javnoj licitaciji koja je 120,08 evra takođe po jednom hektaru. Upoređujući ove dve cene, jasno je da su se i država i lokalna samouprava opredelili da pomognu našim poljoprivrednicima. Svakako da treba znati, da su te cene pre samo nekoliko godina, iznosile u proseku za jedan hektar 400 evra.

– Danas, suočeni sa manjkom obradivog zemljišta, naši poljoprivrednici plaćaju cenu privatnog zakupa 500, pa i više evra po hektaru. Ovolika razlika u korist državnog zemljišta u odnosu na privatno, koje se daje u zakup, velika je pomoć od strane države lokalnim poljoprivrednicima u ovim teškim ekonomskim vremenima i svima njima je izuzetno značajna.

Činjenice su da je i na teritoriji naše oštine prisutan odliv državne zemlje putem restitucije. Restitucijom u proteklom vremenu na području bačkopalanačke opštine, obuhvaćeno je oko 1.000 hektara – istakao je na kraju Miroslav Ivić.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here