Direkcija za robne rezerve kupuje do 8.324.000 kg merkantilnog kukuruza

280
Foto: Depositphotos/jovanjaric

Republička direkcija za robne rezerve kupovaće merkantilni kukuruz od: fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara.


Republička direkcija za robne rezerve otkupiće do 8.324.000 kg merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda domaćeg porekla.

Kupovina merkantilnog kukuruza biće obavljena posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, od: fizičkih lica -nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju merkantilnog kukuruza.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstav, a nalaze se u aktivnom statusu. Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Merkantilni kukuruz mora biti nezaražen biljnim bolestima

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih zrna, strane primese maksimalno 1%, od toga 0,5% anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Minimalna količina za otkup 10, a maksimalna 1.000 tona

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona. Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona, a maksimalna je 1.000 tona. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Prijave Produktnoj berzi od 13. novembra

Zainteresovana registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge ili ovlašćeni skladištari Direkcije za prodaju merkantilnog kukuruza prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9 do 14 sati, počev od 13.11.2019. godine, na adresi https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2019.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/33-48-725, 3235-364, 3240-509, 3343-652 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu, ili Produktnoj berzi na brojeve telefona: 021/ 445-413, 445-953, 443-473 i 445-406.

[wonderplugin_slider id=64]

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here