Raspisan konkurs za podršku mladima u ruralnim područjima Vojvodine

951
Foto: Bigstockphoto/budabar

Konkurs za dodelu sredstava, za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini, otvoren je do 21. februara 2020. godine.


Cilj ovog konkursa je demografska obnova ruralnih područja na teritoriji Vojvodine, radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima, odnosno, njihovog povratka iz gradova na sela.

Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu, kao i podstrek za osnivanje malih pivara.

Predviđen budžet od 270 miliona dinara

Za realizaciju konkursa, na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini, predviđeno je 270 miliona dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu, utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije, bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava, po jednoj prijavi, ne može biti veći od 1,5 milion dinara dinara. Minimalan iznos po jednoj prijavi iznosi 500 hiljada dinara.

[wonderplugin_slider id=188]

 

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  • investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;
  • podrška preradi na gazdinstvu;
  • podrška malim pivarama.

Pravo na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, ostvarujuju fizička lica starija od 18 godina, koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog imanja, nakon 01. januara 2020. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

Pravo na podsticaje za podršku preradi na gazdinstvu i podršku malim pivarama, ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Uslovi učešća na konkursu

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave, sa teritorije AP Vojvodine.

Podnosilac prijave mora da ima objekat za smeštaj životinja u vlasništvu ili zakupu, u periodu od najmanje pet godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi).

Podnosilac prijave mora imati objekat u kojem će se vršiti prerada u vlasništvu ili zakupu, u periodu od najmanje pet godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira za podršku preradi na gazdinstavu.

Podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso).

Konkurs je otvoren do 21. februara 2020. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here