Poznati gradjani Bačke Palanke – MILAN KUREPA

Jedna od najlepših ulica u Bačkoj Palanci (popularna "uska" ulica) nosi njegovo ime

5239

Milan Kurepa rođen je 1933. godine u Bačkoj Palanci gde ja stekao osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Nakon studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1957. zaposlio se u Institutu za nuklearne nauke u Vinči, gde je radio kao asistent fizičke laboratorije.

Magistrirao je 1963. godine na Katedri za fiziku PMF u Beogradu, odbranivši tezu pod naslovom „Metoda apsolutne kalibracije energije elektrona za merenje kritičkih potencijala“, mentor mu je bio prof. dr Aleksandar Milojević.

018

Na istom fakultetu 1963. godine odbranio je doktorsku disertaciju „Totalni preseci za interakciju spornih elektrona sa nekim atomima i molekulima“, mentori su mu bili pomenuti profesor Milojević i profesor iz Liverpula dr J. D. Krags. U zvanje docenta PMF na Katedri za fiziku izabran je 1964. godine, na istom fakultetu 1971. godine je postao vanredni, a deset godina kasnije i redovni profesor. Već od 1962. godine bio je spoljni saradnik Instituta za fiziku u Beogradu, gde je 1985. godine izabran za naučnog savetnika. U Institutu za fiziku bio je jedan od organizatora naučnoistraživačkog rada i rukovodilac Laboratorije za fiziku atomskih sudara.

[wonderplugin_slider id=174]

 

Bio je član je mnogih društava u zemlji i inostranstvu, među kojima i:

  • Društva fizičara Srbije,
  • Društva za vakuumsku tehniku Srbije i Jugoslavije,
  • Evropskog udruženja fizičara (European Physical Society).

Dobitnik je:

  • Oktobarske nagrade grada Beograda za monografiju „Fizika i tehnika vakuuma“, čiji je koautor dr Branka Čobić,
  • Ordena rada sa crvenom zastavom. Član je Naučnog društva Srbije od 1988. godine, a od 1994. godine je dopisni član SANU.

Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti dr Milan Kurepa, fizikohemičar, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu preminuo je 16. oktobra 2000. u Beogradu.

Pogledaj: Poznati građani opštine Bačka Palanka – MILAN ĆURČIĆ

 

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here