Bač – Javni poziv za podnošenje programa rada sportskih organizacija

59
Foto: Pixabay

Sportski savez opštine Bač upućuje javni poziv za podnošenje programa rada sportskih organizacija sa teritorije opštine Bač za period avgust – decembar 2020. godine.


Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sportske organizacije kojima nisu opredeljena sredstva za 2020. godinu.

Opšti uslovi su da je nosilac programa:

1. registrovan u skladu sa zakonom,
2. upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom o sportu,
3. isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, u skladu sa zakonom,
4. ima sedište i svoju aktivnost realizuje na teritoriji opštine Bač,
5. je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa,
6. je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana,
7. da ispunjava, u skladu sa Zakonom o sportu, propisane uslove za obavljanje sportskih
aktivnosti i delatnosti,
8. je sa uspehom realizovao odobreni program, prethodnih godina, kao nosilac programa,
9. nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja
delatnosti,
10. nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa
i prebacivanje budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema
organizacijama socijalnog osiguranja,
11. nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili
privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine,
radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu,
12. raspolaže kapacitetima za realizaciju programa,
13. da je podnet od strane ovlašćenog predlagača programa.
14. član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza preko koga se
ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

 

Način prijavljivanja predloga programa:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Obrazac 1. „Predlog programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju
potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Bač u 2020. godini“
– 1 primerak.
Obrazac 2. Upitnik za kategorizaciju sportskih organizacija (za sportske organizacije
koje su u sistemu takmičenja).
Obrazac 3. Izjava o partnerstvu ukoliko je predviđen partner u realizaciji godišnjeg
programa.
Obrazac 4. Izjava da nema prepreka u smislu člana 118. stav 5. Zakona o sportu,
Obrazac 5. Propratno pismo.

Obavezna dokumentacija:

1. kopija rešenja o registraciji organizacije
2. kopija statuta
3. kalendar takmičenja nadležnog sportskog saveza za program organizacije sportskog
takmičenja od značaja za opštinu Bač
4. odluka nadležnog organa nosioca programa o utvrđivanju predloga godišnjeg programa
5. potvrda nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza o članstvu sportske organizacije

Dokumentacija – (Obrasci 1,2) sa opštim smernicama za podnosioce programa se mogu
preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Bač kao i u prostorijama Sportskog
saveza opštine Bač, ul. Vuka Karadžića bb, 21420 Bač , sportska hala.

Predlog programa u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Sportski savez opštine Bač, ul. Vuka Karadžića bb, 21420 Bač sa naznakom «NE OTVARAJ – PREDLOG PROGRAMA».

Rok za dostavu prijava najkasnije do 25.08.2020. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sportskom savezu opštine Bač, tel. 021/770-317.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here