Bespovratna sredstva od države za pokretanje sopstvenog biznisa

6713
Image by Free-Photos from Pixabay

Mladi preduzetnici koji odlučuju da pokrenu biznis, ali i iskusniji privrednici koji planiraju dalji razvoj i rast svojih firmi, najčešće kao jedan od glavnih izazova u poslovanju ističu manjak finansija.


Rizik bankarskih pozajmica često ih odvraća od investiranja na ovaj način, ali zato država kroz svoje programe trenutno iz četiri izvora nudi podršku privredi. Neki od konkursa omogućavaju čak i do 70 odsto bespovratnih sredstava za projekte unapređenja poslovanja, digitalne transformacije, saradnju nauke i privrede, zapošljavanje osoba sa invaliditetom…

Otvorene pozive trenutno imaju Razvojna agencija Srbije, Fond za razvoj, Fond za inovativnu delatnost, kao i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Razvojna agencija Srbije

Razvojna agencija Srbije ima otvoren javni poziv za Program podrške digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP). Uslov za učešće u programu je da su preduzeća registrovana u APR-u najmanje dve godine, da su izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa i da imaju izrađenu Strategiju digitalne trasnformacije od strane sertifikovanog konsultanta.

Ukupan budžet Programa je 70 miliona dinara, a svaki korisnik može dobiti maksimalno 600.000 dinara. Sredstva se odobravaju kao sufinansiranje u visini do 50 odsto iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, za svaku projektnu aktivnost, po principu refundacije.

Sredstva iz ovog programa namenjena su za sufinansiranje uvođenja rešenja predviđenog Strategijom digitalne transformacije – unapređenje ili uvođenje novih poslovnih procesa, poslovnih modela, proizvoda i usluga, ali i za izradu Strategije digitalne transformacije.

Fond za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost dodeljuje državnu pomoć za inovacije kroz dva aktuelna konkursa. Prvi je Program ranog razvoja koji finansira projekte iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije, odnosno bilo kog industrijskog sektora. Iznos finansiranja može biti maksimalno 80.000 evra, odnosno 70 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta, a projekat se mora realizovati u roku od 12 meseci.

Drugi konkurs se odnosi na Program saradnje nauke i privrede i takođe pokriva maksimalno 70 odsto ukupnih troškova za projekte koje podnose mikro ili mala preduzeća, odnosno 60 procenata ako je glavni podnosilac prijave srednje preduzeće. Maksimalni iznos finansiranja je 300.000 evra po projektu.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje zarada, oprema i materijala za istraživanje i razvoj, poslovnog prostora, usluga vezanih za istraživanje i razvoj, savetnika za istraživanje i razvoj i prijavu patenta i sertifikaciju.

[wonderplugin_slider id=188]

 

Nacionalna služba za zapošljavanje

Među konkursima Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno su otvorena dva namenjena poslodavcima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Prvi poziv odnosi se na subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2019. godini, a sredstva iz drugog konkursa namenjena su za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2019. godini.

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci. Subvencija se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca, u visini do 75 procenata ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima, ali ne više od iznosa minimalne zarade.

U okviru drugog konkursa, poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom, koja se zapošljava pod posebnim uslovima, može da ostvari pravo na refundaciju troškova zarade radnom asistentu, u visini do 50.000 dinara mesečno, uz obavezne poreze i doprinose. Takođe, ima pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta za zapošljavanje tog lica, u maksimalnom jednokratnom iznosu do 400.000 dinara po osobi sa invaliditetom.

Fond za razvoj

I Fond za razvoj ima dva aktuelna javna poziva, za podsticanje preduzetnišva i promociju preduzetništva i samozapošljavanja.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini je 12,5 miliona dinara. Rok otplate je do 10 godina, odnosno do 8 godina za preduzetnike, uz grejs period do jedne godine.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica koji zadovolje uslove ovog programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20 odsto bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30 odsto bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 500 miliona dinara, a namenjena su za kupovinu ili izgradnju/sanaciju poslovnog prostora, kupovinu proizvodne opreme, trajna obrtna sredstva i nabavku.


U okviru Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja privrednicima je na raspolaganju 300 miliona dinara, od čega je 250 miliona namenjeno za sprovođenje programa, a 50 miliona dinara za troškove sprovođenja programa obuke i mentoringa.

Za ovaj program mogu konkurisati novoosnovani preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, mikro i mala privrednim društvima starosti do dve godine, kao i svi zainteresovani za otpočinjanje sopstvenog biznisa.Program podstiče finansiranje mladih preduzetnika starosti 18-35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor.

Program uključuje bespovratna sredstva korisnicima koji uspešno otplate kredit u iznosu do 20 odsto ukupnog investicionog ulaganja, a maksimalno do 360.000 dinara. Povoljni bankarski krediti u maksimalnom iznosu od 3,6 miliona dinara dodeljivaće se za finansiranje investicija.

[wonderplugin_slider id=136]

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here