Interno tržište rada, svi poslovi dostupni u elektronskoj bazi

1046
RTV (ilustracija)

Sva slobodna radna mesta u državnim službama od 1. januara su dostupna u elektronskoj bazi podataka koja se vodi na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije.


Uredbu o internom tržištu rada, koja reguliše ovu oblast i predviđa mogućnost da državni službenici i zaposleni u lokalnoj samoupravi dobijaju premeštaj na drugo radno mesto u istom ili drugom državnom organu usvojila je Vlada. Na istom mestu će se naći i lista o neraspoređenim državnim službenicima.

Sada će, na primer,i radnici u opštinama ili organima pokrajine moći ravnopravno da konkurišu za slobodna mesta u ministarstvima, Vladi i drugim republičkim organima.

„ilj je da se olakša popunjavanje slobodnih radnih mesta, dok će državnim službenicima pomoći da nađu one poslove koji više odgovaraju njihovom željenom karijernom razvoju, pod uslovom da imaju kompetencije za njihovo obavljanje-„, smatra Ivana Savićević, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Državni organi će preko internog tržišta rada imati dostupne podatke o svim kadrovima i njihovim kompetencijama, a službenici će imati spisak svih slobodnih radnih mesta.

[wonderplugin_slider id=67] i

 

„Služba za upravljanje kadrovima napravila je elektronsku bazu podataka. Aplikacija sadrži podatke o slobodnim radnim mestima, o zaposlenima koji žele privremeni ili trajni premeštaj, o neraspoređenim državnim službenicima. Državni službenici evidentirani su šiframa, čime se obezbeđuju privatnost i poverljivost ličnih podataka“, kaže za Novosti Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima.

Savićevićeva objašnjava da državni službenici ne treba da imaju strah da će zbog prijave na ovo tržište rada trpeti neke posledice od strane svojih rukovodilaca, jer se iz prijave neće videti ime i prezime, već samo podaci o prethodnom radnom iskustvu i kompetencijama.

„Interno tržište rada postojalo je i ranije, ali samo u organima državne uprave i nije bilo u potpunosti korišćeno“ kaže Savićevićeva.

Ova meras manjuje i troškove konkursnih postupaka u državnim organima, jer će se sva radna mesta oglašavati na internom tržištu rada.

Elektronska baza podataka biće dostupna na internet stranici Službe za upravljanje ljudskim resursima. Korisnici će moći da se registruju i upravljaju svojim profilom. U toku 2021. godine ova baza podataka postaće deo novog informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima.

[wonderplugin_slider id=26]

 

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here