Prezentacija kreditnih linija Razvojnog fonda Vojvodine

Prezentaciju je organizovala Opština Bač

544

U prostorijama KPC-a u Baču, u sredu 11. aprila, saradnice Razvojnog fonda Vojvodine prezentovale su aktuelne kreditne linije ovog fonda – namenjene pravnim licima, preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja posluju na području Opštine Bač.


Opština je organizovala ovu prezentaicju iz razloga jer su kreditne linije fonda trenutno najpovoljniji izvor sredstava na finansijskom tržištu i umnogome olakšavaju poslovanja privrednih subjekata i potrebnih ulaganja u poljoprivredu.

Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj opštine Bač svakodnevno je na raspolaganju svim registrovanim privrednim subjektima i poljoprivrednim gazdinstvima za tumačenje i pomoć pri apliciranju na ovakve ili slične linije, kao i druge povoljnosti koje im omogućuju kvalitetniji i efikasniji rad.

Prezentovani krediti su sledeći:

Za pravna lica i preduzetnike:

– Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate 84 meseca
– Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva sa rokom oplate 48 meseci
– Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva na 12 meseci sa periodom raspoloživosti sredstava od 48 meseci ( četiri tranše )

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva:

– Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu sa rokom otplate 84 meseca
– Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu ponjoprivrednog zemljišta sa rokom otplate do 84 meseca
– Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi sa rokom vraćanja do 12 meseci i periodom raspoloživosti do 48 meseci ( četiri tranše )
– Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije sa rokom vraćanja do 60 meseci.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here