Raspisan javni poziv za realizaciju stručne prakse u 2021. u opštini Bač

Opština Bač finansira meru u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci

246
Foto: Canva

BAČ: Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Bač raspisuju Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2021. godini. 


Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

 

U stručnu praksu se uključuju nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Novi Sad ispostave Bač, koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Stručna praksa sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Opština Bač finansira meru u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci.

Više o javnom pozivu kao i zahtev za učešće pogledajte OVDE

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here