Subvencije za zapošljavanje iz kategorije teže zapošljivih

Raspisan Javni poziv poslodavcima

367
Фото: Национална служба за запошљавање

BAČ: Nacionalna služba za zapošljavanje je u saradnji sa Opštinom Bač raspisala Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2021. godini.


Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na (u daljem tekstu: subvencija) odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru na teritoriji opštine Bač, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Ispostava Bač (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu rada lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:

• 225.000,00 dinara po licu, odnosno 270.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u trećoj grupi JLS kojoj pripada opština Bač.

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe – Ispostavi Bač, neposredno ili putem pošte, ili na elektronsku pisarnicu Filijale NSZ Novi Sad: [email protected] na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs, odnosno na sajtu Opštine Bač www.bac.rs.

Javni poziv je otvoren od 16.07.2021. godine, odnosno od dana objavljivanja na sajtu NSZ i sajtu Opštine Bač, a zahtevi sa biznis planom se mogu podneti najkasnije do 15.08.2021. godine.

Celokupan tekst i obrasce Javnog poziva pogledajte OVDE.

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here