Bačka Palanka: U 2019. godini 166 žena žrtava nasilja

1289
Foto: Ilustracija

BAČKA PALANKA: Na sednici Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka, održanoj u petak (13.03.), većnici su između ostalog usvojili i Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Bačka Palanka za 2019. godinu.


Kada su u pitanju žrtve nasilja u porodici, u izveštajnoj godini evidentirano je 181 obraćanje Centru za socijalni rad zbog nasilja u porodici od čega je 27 ponovljenih obraćanja.

Kako se dalje navodi u izveštaju, žrtve su u najvećem broju žene (166), a prema starosnim grupama zabeleženo je 23 dece, 14 mladih, 132 odrasla lica i 12 starijih sugrađana.

[wonderplugin_slider id=26]

 

U grupi srednje obrazovanih, porodično nasilje je bilo najčešće zastupljeno – 109 žena žrtava nasilja) i 15 muškaraca koji imaju najčešće, osnovno obrazovanje.

Prema evidenciji CSR Bačka Palanka, porodično nasilje je više zastupljeno u gradskoj sredini (114 prijava), dok je u seoskoj sredini bilo zabeleženo 67 prijava nasilja u porodici. Kako piše u izveštaju, nije evidentirana nijedna žrtva sa invaliditetom.

Prema godišnjem izveštaju Centra za socijalni rad, dominantna vrsta nasilja je u vidu vređanja, drskog, bezobzirnog ponašanja (105 prijava), zatim nanošenje ili pokušaj nanošenja telesnih povreda (74), pretnje ubistvom ili nanošenje povreda (2), seksualno nasilje nad detetom (1).

Bačkopalanačkom Centru za socijalni rad prijave o nasilju najčešće stižu od strane policije (171). U tri slučaja Centru se obratila žrtva lično, a jednom srodnik. Zdravstvena ustanova CSR je o nasilju obavestila dva puta, obrazovne ustanove četiri, a jednom nevladina organizacija. Prema prioritetima postupanja, Centar za socijalni rad je reagovao neodložno u devet slučajeva, hitno u 89 slučaja, a u preostalim rađeno je po redovnom postupku (83).

[wonderplugin_slider id=174]

 

Savetodavni rad u svim ovim slučajevima, psihološka pomoć (83), pravna pomoć (89) i materijalna pomoć su postupci koje je CSR preduzeo tokom prošle 2019. godine.

Kao najčešći počinioci nasilja evidentirani su supružnici muškog pola (96), zatim vanbračni ili bivši vanbračni partneri (36), dete (8) i roditelj (4).

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here