Besplatne overe kod notara za upis u škole i fakultete

699

Javnobeležnička komora Srbije (JKS) pozvala je građane da čim budu imali neophodna dokumenta potrebna za upis u srednje škole i fakultete obave overu tih dokumenata u javnobeležničkim kancelarijama.


Overu fotokopija svedočanstava i diploma neophodnih za upis u srednje škole, kao i za prvi upis na fakultet, javni beležnici obavljaju besplatno tokom radnog vremena.

Zbog toga je Javnobeležnička komora pozvala građane koji treba da overe te dokumente da taj posao završe pre krajnjeg roka, kako ne bi plaćali posebnu naknadu za rad javnih beležnika van redovnog radnog vremena.

U saopštenju se podseća da javni beležnici takođe ne naplaćuju overu dokumenata potrebnih za konkurs za prijem u učeničke i studentske domove, kao i za konkurse za dobijanje učeničkih i studentskih stipendija i kredita.

[wonderplugin_slider id=170]

 

Besplatno se obavljaju i overe neophodne za upis u predškolske ustanove, kao i za upis u osnovnu školu. Takođe, kako podsećaju iz Komore, besplatno se obavljaju i overe potpisa i prepisa ili fotokopija dokumenata koja se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Bez naknade se overavaju i isprave kojima se obezbeđuje finansijska podrška porodici s decom, kao i dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava žrtava porodičnog nasilja. Pored toga, besplatna je overa i dokumenata nezaposlenih lica neophodnih za zasnivanje radnog odnosa ili drugih prava koja se ostvaruju po tom osnovu.

Prošle godine, u periodu od 1. juna do 6. jula, javni beležnici u Srbiji uradili su 126.687 besplatnih overa, većinom dokumenata potrebnih za upis. Overu potpisa i prepisa ili fotokopija u Srbiji od marta 2017. godine rade isključivo javni beležnici, osim u mestima gde javnih beležnika još nema.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here