Hraniteljstvo – pravo svakog deteta da živi u porodici

Centar za socijalni rad

639

Direktorka Centra za socijalni rad u Bačkoj Palanci, Vera Petrović nam je pojasnila instituciju hraniteljstva.


– Porodica je prirodno okruženje koje detetupruža sigurnost i osećaj pripadanja. U porodici dete razvija svoje sposobnosti, usvaja znanja i veštine, priprema se za život u zajednici i osamostaljuje.

Hraniteljstvo porodični smeštaj je organizovan oblik zbrinjavanja dece koja iz različitih razloga ne mogu da žive u svojim biološkim porodicama. Hraniteljska porodica deci pruža mogućnost da odrastaju u porodičnom okruženju kao nezamenljivoj sredini za pravilan i skladan razvoj.

Hraniteljstvom može da se bavi porodica koja je otvorena i spremna da prihvati brigu o detetu bez roditeljskog staranja i da mu pruži ljubav, pažnju i toplinu porodičnog doma.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Procedura zasnivanja hraniteljstva podrazumeva sledeće:

  1. Podnošenje zahteva (slobodna forma) u Centru za socijalni rad (CSR) uz odgovarajuću dokumentaciju (fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu, lekarsko uverenje, potvrde o zaposlenju, potvrda o imovini, uvrenje o neosuđivanju, uverenje da nisu lišeni roditeljskog prava, uverenje da nisu lišeni poslovne sposobnosti…)
  2. Sačinjavanje izveštaja pravnika u CSR o adekvatnosti dokumentacije koji se upućuje Centru za porodični smeštaj i usvojenje koji se nalazi u Dečijem selu u Sremskoj Kamenici.
  3. Procena opšte sposobnosti hraniteljske porodice (realizuje se u Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Sremskoj Kamenici) podrazumeva: intervju sa budućim hraniteljima; intervju sa članovima porodice budućih hranitelja u kućnoj poseti; prolaženje obuke „Program pripreme i obuke za hraniteljstvo i izveštaj o opštoj podobonosti budućih hranitelja;

Centar za socijalni rad donosi odluku o opštoj podobnosti budućih hranitelja i na kraju, izdavanje potvrde o bavljenju hraniteljstvom, sa rokom važenja od dve godine. Hranitelji preuzimaju brigu o detetu kojenema roditelje ili o detetu koje iz nekih drugih razloga ne može da živi u svojoj porodici, zlostavljana su ili grubo zanemarena. Uzrast dece može da varira od novorođenčadi do punoletstva.

Hranitelji mogu biti svi oni koji su spremni da, za dobrobit deteta, sa njim dele sopstveni dom, porodični život, koji su spremni da pruže detetu toplinu, osećaj sigurnosti i pripadanja, priliku da dete razvija svoje sposobnosti, usvaja znanja, razvija veštine i na taj način se osamostaljuje.

Hraniteljstvo može biti privremeno do razrešenja krizne situacije u porodici deteta.

„Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana je bihdao nekom ko je dobar, a slučajno sam.“

Sve informacije o porodičnom smeštaju možete dobiti u Centru za socijalni rad Bačka Palanka tel: 021 6045 585 i Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Sremskoj Kamenici tel: 021 461 171 i 021 301 05 63.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here