I ove godine isti ekološki problemi na deponijama. Šta činiti?

1231

BAČKA PALANKA: U noći između nedelje i ponedeljka (19. i 20. avgust) izbio je požar na gradskoj deponiji u Bačkoj Palanci, koji još uvek nije potpuno suzbijen.

Gust dim i smrad širili su se istočnim delom Bačke Palanke u kojoj se nalazi i industrijska zona. Visoke temperature, reciklažni otpad kojem tu nije mesto, ali i ljudska nepažnja dovode do ekoloških katastrofa.

Na ovu deponiju odlaže se otpad iz cele opštine jer seoske mesne zajednice više nemaju dozvolu za obavljanje komunalih delatnosti. Sve njih preuzeo je JKP „Komunalprojekt“, a direktor tog preduzeća, Aleksandar Bogunović za BAP VESTI kaže da je situacija pod kontrolom i da su ekipe „Komunalprojekta“ i vatrogasaca na terenu.

v.d. direktor „Komunalprojekt“-a Aleksandar Bogunović

„Ekipe vatrogasaca i JKP „Komunalprojekta“ su u toku 20. avgusta celodnevnim angažovanjem velikog broja autocisterni i teške mehanizacije uspeli da lokalizuju požar u večernjim satima. U toku današnjeg dana, nastavljeno je angažovanje mehanizacije, te se očekuje lokalizovanje preostalih „džepova“, stoji u saopštenju ovog javnog preduzeća.

Bogunović kaže da su deponije problem čitave Srbije i da će država morati sistemski da rešava pitanje svih njih jer lokalne samouprave nemaju sopstvena sredstva da to same urade. Selektovanje otpada je takođe nešto što opština Bačka Palanka ne može sama da realizuje.

„Sve to zahteva ogromna sredstva, i mi to bez pomoći države ne možemo da rešimo. Ovakvi požari su česti u ovo doba godine, i ne možemo tačno znati da li je i ko izazvao požar, to nije ni važno, bitno je da se on sanira bez posledica“, rekao je Bogunović.

Ipak, treba znati …

Aktuelni Zakon o upravljanju otpadom predviđa da Skupština jedinice lokalne samouprave donosi lokalni plan upravljanja otpadom kojim definiše ciljeve upravljanja otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa Strategijom.

Po ovom Zakonu otpad se odlaže na deponiju koja ispunjava tehničke, tehnološke i druge uslove i zahteve, u skladu sa izdatom dozvolom. Pre odlaganja, operater na deponiji obezbeđuje proveru dopremljenog otpada, odnosno njegovu identifikaciju prema vrsti, količini i svojstvima, kroz utvrđivanje mase otpada i kontrolu prateće dokumentacije pre preuzimanja.

Opštini se poverava i vršenje inspekcijskog nadzora nad aktivnostima sakupljanja, transporta, tretmana, odnosno skladištenja, ponovnog iskorišćenja i odlaganja inertnog i neopasnog otpada. Dakle, jedinica lokalne samouprave vrši nadzor i kontrolu mera postupanja sa otpadom u skladu sa ovim zakonom.

Dakle, sve od planiranja, prikupljanja, skladištenja i kao najvažnije kontrole upravljanja otpadom su u nadležnosti lokalne samouprave.

Direktor „Komunalprojekta“ apelovao je na građane da povedu računa o bezbednosti i izbegavaju rukovanje i upotrebu vatre u toku nastupajućeg toplog talasa na javnim i otvorenim površinama, pogotovo u blizini mesta sa zapaljivim materijama u cilju sprečavanja izazivanja požara koji mogu imati nesagledive posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

U akciju gašenja požara nije uključen štab za vanredne situacije jer je za sad on pod kontrolom i očekuje se potpuno gašenje u toku današnjeg dana.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here