Izjave iz Doma zdravlja: Majka pacijenta vikala i pretila doktorki

Saopštenje direktora bačkopalanačkog Doma zdravlja dr Gorana Stupara povodom prigovora Rumenke Pavlović zaštitniku prava pacijenata.

4918

Nakon dostavljenog prigovora Rumenke Pavlović u kojem navodi da je doktorka odbila da pregleda njeno dete jer je „bila gladna“, direktor Doma zdravlja je obavio razgovor sa zaposlenima.


Zaposleni koji su tog dana radili obavezni su da podnesu pismenu izjavu po datom prigovoru Rumenke Pavlović iz Bačke Palanke. O ovom slučaju obavešten je i predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica.

Izjavu direktora Doma zdravlja u Bačkoj Palanci, dr Gorana Stupara prenosimo u celosti

Kritičnog dana, 10.09.2018. godine u 12:15 časova, Pavlović Rumenka, podnosilac prigovora, sa detetom se javila u Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece. Podnosilac prigovora se javila medicinskoj sestri Jasni Bajić, a ne medicinskoj sestri Branki.

Pošto je dr Jelena Jeftić do tog trenutka, imala zakazano još 6 pacijenata do kraja smene. Dana 10. 09. 2018. godine dr Jelena Jeftić je pregledala 37 pacijenata, a normativ prema Tabeli mera izvršenja utvrđen Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Službeni glasnik RS“ 43/06, 112/09, 50/10, 79/11 i 10/12 – dr. Pravilnik) je 30 pregledanih pacijenata u zdravstvenoj zaštiti školske dece, u smeni).

Posebno skrećemo pažnju da je u tom momentu u ambulanti bilo prisutno dete sa povredama i da je u Odsek za zdravstvenu zaštitu dece, u istom momentu, bila prisutna i policija radi sastavljanja zapisnika, jer je do povreda došlo u tuči dece. Medicinska sestra Jasna Bajić je savetovala majku da obzirom da je izabrani lekar deteta dr Jelena Jeftić – pedijatar, ukoliko se dete bude loše osećalo javi u poslepodnevnu smenu, jer zbog napred navedenog nije moglo biti pregledano u istoj smeni od strane dr Jelene Jeftić, a kako je prethodno utvrđeno da se ne radi o urgentnom medicinskom stanju, što je podnosilac prigovora Rumenka Pavlović, po navodima medicinske sestre Jasne Bajić bez pogovora i prihvatila.

[wonderplugin_slider id=26]

 

U poslepodnevnoj smeni, tačnije prilikom pregleda pacijenta pod rednim brojem 23, malodobnog D.K., koji je započet u 15:59 časova, podnosilac prigovora Rumenka Pavlović javlja se medicinskoj sestri Maji Knežević, a potom i dr Marijani Tomić. Telesna temperatura je izmerena kod oba deteta Milivoja Kovačevića i Vere Kovačević i oba deteta su bila bez povišene temperature, tj. telesna temperatura kod oba deteta je bila tada 35, 7 stepena Celzijusovih.

U 17:14 časova, prilikom pregleda pacijenta pod rednim brojem 30 malodobnog S.Č., podnosilac prigovora Rumenka Pavlović, je pretećim glasom obraćala se i vikala, stojeći pored otvorenih vrata ordinacije, te obzirom da je prizor bio nedoličan i da je takvo ponašanje nedopustivo, posebno u prisustvu drugih pacijenata i predstavlja ometanje procesa rada u zdravstvenoj ustanovi i nije dozvoljeno Zakonom o pravima pacijenata, upućena je od strane dr Marijane Tomić da radi šta želi i šta smatra ispravnim dok je drugi pacijent bio prisutan na pregledu.

Pogledaj: Odbila da pregleda bolesno dete jer je bila gladna

Napominjemo da je dr Marijana Tomić, tog dana u poslepodnevnoj smeni pregledala 48 pacijenata, a normativ prema Tabeli mera izvršenja utvrđen Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe je 30 pregledanih pacijenata u zdravstvenoj zaštiti školske dece, u smeni. Kako se nije radilo o urgentnom slučaju pacijent nije pregledan u Službi hitne medicinske pomoći.

Uvidom u priloženi Lekarski specijalistički izveštaj iz Specijalističke Ordinacije uvo, grlo i nos, navodi da se da je pacijent Kovačević Milivoje, rođen 2008. godine, prilikom pregleda 10.09.2018. godine bio anamnestički febrilan (imao povišenu telesnu temperaturu) bez podatka na Specijalističkom lekarskom izveštaju koliko je telesna temperatura prilikom pregleda iznosila.

Pogledaj: Čeka se izjava doktorke, povećan broj žalbi zaštitniku pacijenata u Bačkoj Palanci

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here