Izložba slika iz kolekcije porodice Nemet

Kulturni centar Bačka Palanka

1348

U ponedeljak, 13. avgusta, u Galeriji Kulturnog centra Bačka Palanka otvorena je izložba umetničkih slika iz kolekcije palanačke porodice Nemet, koju su prikupile tri generacije uže porodice i jedna je od najvećih u našem gradu.


Izložba je bila praznik za oči i melem za dušu konstatovali su prisutni. Direktor KC Marko Knežić je istakao uvaženost porodice Nemet u gradu, što dokazuje i prilično velika poseta na otvaranju postavke. Ovo je treća izložba iz kolekcije, a umetničke slike prezentovane na ovoj izložbi su po prvi put predstavljene palanačkoj publici.

Izložene slike domaćih i inostranih autora su rađene u tehnici ulja, akvarela i pastela, velikog i srednjeg formata, uglavnom iz druge polovine XX veka. Na ovoj izložbi su predstavljena dela stilske pripadnosti od akademskog realizma, preko impresionzma do apstrakcije, što je jedinstvena prilika da se na jednom mestu vidi tako širok spektar likovnog umetničkog stvaralaštva.

Ovom prilikom je uručen prigodan poklon g-dinu Franc Nikoli za svestranu pomoć na prikupljnju građe o slikaru Peteru Maureru za feljton „Likovna vertikala Palanke“ koja se pojavljuje u „Nedeljnim novinama“. Poklon je uručila Paloma Nemet, svoju autorsku sliku „Noć u Veneciji“ koju je naslikala 2010. godine.

Na otvaranju izložbe je bilo šezdesetak ljubitelja umetničkih slika, za koje se može slobodno reći da su lučonoše likovne kulture u našem gradu.

– Kako ova izložba nije ni autorska ni strogo tematska, skrenuću vam pažnju na dve teme iz aktuelnih događanja u oblasti likovne kulture u našem gradu – počeo je svoje obraćanje Leonard Nemet. – Kolekcionarstvo kao sociološka pojava vuče korene još iz prvobitne ljudske zajednice. Savremena medicinska nauka kolekcionarstvo, između ostalog, smatra otmenom patologijom zavisnosti, sam ošto ta zavisnost nije opasna za zdravlje već po porodični budžet ili džep pojedinca.

Dve značajne kolekcije likovnih dela u našem gradu su bile „Sintelon“-ova, koja je ustupljena legatu „Matice srpske“ u Novom Sadu i „Merkur“-ova, koja je po zatvaranju firme otuđena. Ono što je preteklo našoj nebrizi su kolekcije slika, Udruženja likovnih stvaralaca „Petar Tomić“, kolekcija SO Bačka Palanka i OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Heroj Pinki“ i dr.

Od privatnih kolekcionara slika i skulptura, treba pomenuti kolekciju g dina Rajka Drljače – oca palanačkog akademskog slikara Željka, kolekcija dr Vojislava Vasiljevića, porodična kolekcija slika i stilskog nameštaja Ljiljane i Jovice Jatić iz Obrovca, kolekcija slika i skulptura porodice Jović i drugi.

Druga pomenuta tema je „Likovna vertikala Palanke“ koja obuhvata vek i po istorije našeg grada, snažan je reper kulturnog razvoja našeg grada, tim pre područje naše opštine u drugim oblastima lepih umetnosti: književnost, muzika, film, pozorište, arhitektura i dr., nije ni izbliza iznedrilo toliko velikih umetničkih imena kao likovno stvaralaštvo.

Hronološki ću spomenuti najistaknutije: Franc Ajzenhut, sigurno najznačajniji i najpoznatiji palanački slikar; Jozef Pehan, preteča vojvođanske umetničke fotografije; Đurđe Teodorović, najveći socrealista; Peter Maurer, naslikao dve najveće slike u Palanci (17 h 4 metara); Milan Pališaški, arhitekta i slikar; Milan Miša Jurić. Verovatno naveći likovni talenat Palanke i Željko Drljača, slikar apstraktno-geometrijskog simbolizma.

Ljubav prema kolekcionarstvu se stiče u porodici, a krajnji dometi zavise od ličnog afiniteta. U mom slučaju kolekcionarstvom knjiga se bavim otkad znam za sebe, a slika otkad su mi to materijalni uslovi dozvolili od 80-ih godina prošloga veka. U svojoj porodičnoj kolekciji imam oko 2.000 knjiga i 250 umetničkih slika. Kolekcionarstvom ću se baviti dok sam živ.

Izložba slika iz kolekcije porodice Nemet biće otvorena u Galeriji Kulturnog centra Bačka Palanka do 26. avgusta tekuće godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here