Izmenjeni pravilnici o konkursima

Zasedalo Opštinsko veće

753

Na poslednjem zasedanju Opštinskog veća u prošloj godini usvojeni su Program utroška sredstava na povećanju nivoa bezbednosti saobraćaja za 2019. godinu, kao i izmene pravilnika o načinu sufinansiranja projekata udruženje građana iz oblasti turizma, ekologije i zaštite životne sredine, kulture, socio-humanitarnih delatnosti i samih udruženja građana.


Program utroška sredstava na povećanju nivoa bezbednosti saobraćaja za 2019. godinu je usklađen sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja, a u budžetu Opštine za narednu godinu su u ovu svrhu opredeljena sredstva od osam miliona dinara. Četiri miliona dinara su planirana za unapređenje saobraćajne infrastrukture, a isti iznos će biti usmeren na unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Za unapređenje saobraćajne infrastrukture će 2,5 miliona dinara biti usmereno na radove i usluge na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji saobraćajne infrastrukture što podrazumeva puteve, pešačke i biciklističke komunikacije, javnu rasvetu, saobraćajnu signalizaciju i opremu i slično.

Milion dinara je planiran za finansiranje saobraćajne signalizacije (svetlosne, upozoravajuće, za regulaciju, upravljanje), zatim opremu za monitoring ili upravljanje saobraćajem na utvrđenim lokacijama na putnoj mreži opštine Bačka Palanka.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Kada je reč o unapređenju bezbednosti saobraćaja milion i po dinara je planirano unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, akcije i takmičenja iz oblasti saobraćaja, edukaciju dece, izradu pratećeg materijala, kao i preventivno-promotivne aktivnosti na realizaciji kampanje bezbednosti saobraćaja. Po milion dinara će biti usmereno na naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja i analizu stanja bezbednosti na putevima, mapiranje rizika, detaljne analize saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom i tako dalje, kao i za materijalno opremanje nadležnih organa za poslove bezbednosti saobraćaja.

Kada su u pitanju izmene pravilnika o načinu sufinansiranja konkursa iz oblasti turizma, ekologije i zaštite životne sredine, kulture, socio humanitarnih delatnosti, kao i samih udruženja građana, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Miroslava Šolaja je istakla da se ključna izmena odnosi na postupak raspisivanja javnih poziva jeste da svi konkursi, pored sajta Opštine, moraju biti obavezno objavljeni i na portalu e-uprave.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here