Konkurs: Za opremanje stočarskih farmi u Vojvodini 80 miliona dinara

631

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, da bi se opremile stočarske farme u Vojvodini.


Cilj konkursa koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je da se poveća efikasnost, konkurentnost i održivost proizvodnje na farmama u Vojvodini.

Novac je namenjen za opremanje govedarskih svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi, nabavku opreme za mužu. Zatim, za opremu za hlađenje i skladištenje mleka, sistema za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Maksimalno po jednoj prijavi do 2,2 miliona dinara

Za realizaciju konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u Vojvodini u 2020. godini predviđeno je 80 miliona dinara.

[wonderplugin_slider id=188]

 

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može da pređe dva miliona dinara, odnosno 2,2 miliona din. za podnosioce prijava – fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene i mlađe od 40 godina.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100 hiljada dinara bez PDV-a.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu kao: fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, zatim preduzetnik koji je nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava i pravno lice, odnosno, privredno društvo kao nosilac gazdinstva, zemljoradnička zadruga (kao nosilac gazdinstva) i složena zadruga, takođe nosilac porodičnog gazdinstva.

Konkurs je otvoren do 21. februara

Od neophodne dokumentacije, za fizička i pravna lica, potrebno je čitko popuniti obrazac prijave, fotokopirana lična karta (očitana čipovana lična karta) nosioca poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica, kod pravnih subjekata. Original Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor, zatim dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje. Ova potvrda može da se dobije u JVP „Vode Vojvodine“, zaključno sa 31. decembrom 2019. godine, za podnosioca prijave.

Takođe, potrebno je priložiti dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama, zaključno sa 31.12.2019., a koji je izdat od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno, gde se nalazi predmetna investicija. Važan uslov je samo da investicija bude na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21. februarom 2020 godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here