Međugeneracijska saradnja

Gerontološki centar Bačka Palanka

352

BAČKA PALANKA: U poslednjim decenijama suočavamo se sa činjenicom starenja populacije u našoj opštini i sve većim potrebama starog stanovništva za određenim socijalnim uslugama.


Zakon o socijalnoj zaštiti, koji je stupio na snagu 2011. godine, usmerio je lokalnu samoupravu i pružaoce usluga prema unapređenju kvaliteta sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou. Stoga je Opština Bačka Palanka, u saradnji sa lokalnim institucijama iz ove oblasti delovanja, usvojila Strategiju razvoja socijalne zaštite.

Prema Strategiji razvoja za period 2019-2022. godina, između ostalog, predviđeno je jačanje i razvoj međugeneracijske saradnje. Gerontološki centar Bačka Palanka, kao realizator ovog projekta, a u saradnji sa Crvenim krstom iz Bačke Palanke, organizovaće međugeneracijske susrete, radionice, edukativne tribine, manifestacije, a sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba trećeg doba života i pojačavanja svesti mladih u odnosu na potrebe starih u njihovoj okolini.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Sa posebnom pažnjom će se organizovati i kontinuirani susreti starijih osoba sa decom iz hraniteljskih porodica. Gerontološki centar u Bačkoj Palanci, kao i pojedini Klubovi za stara i odrasla invalidna lica u seoskim mesnim zajednicama, imaju razvijenu saradnju sa obrazovnim ustanovama i uveliko rade sa predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom populacijom u okviru organizovanih radionica, u smislu prenošenja znanja i iskustva, sa posebnim osvrtom na stare zanate.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here