Naredne godine povećanje cena komunalnih usluga u Bačkoj Palanci

1639

BAČKA PALANKA: Članovi Opštinskog veća su na juče održanoj sednici utvrdili predloge rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja i plan investicija JKP „Komunalprojekt“ za 2019. godinu.


Ono što je predviđeno za drugu polovinu naredne godine jeste povećanje komunalnih usluga. Naime, prema Zakonu o komunalnih delatnostima ne bi trebala da postoji razlika u cenama između različitih kategorija potrošača. Puna primena ovog načela i eventualnog ujednačavanja tarifa za domaćinstva sa tarifama koje se primenjuju za pravna lica radi se postupno i planski.

Kako se navodi u izveštaju JKP „Komunalprojekt“-a koji se našao pred većnicima, s obzirom da su cene komunalnih usluga pod kontrolom lokalne samouprave, rukovodstvo ovog javnog preduzeća predlaže postepeno usklađivanje cena komunalnih usluga tako što bi kategoriji potrošača – domaćinstvo uvećala za 10 posto od 01.06.2019.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Tako bi, umesto dosadašnjih 58,51 dinar po kubnom metru za proizvodnju i distribuciju vode od juna 2019. godine ta cena bila 64,36 dinara. Povećanje od 10 posto odnosi se na uslugu odvođenja otpadnih voda, iznošenje smeća i kolektivno stanovanje.

Kada su u pitanju investicije JKP „Komunalprojekta“-a, u Bačkoj Palanci za sanaciju čvorišta javne vodovodne mreže u regionu „Sinaj-Nova Palanka“ – I faza biće izdvojeno 4.000.000,00. Rekonstrukcija vodovodne mreže nastaviće se u Obrovcu i za to je izdvojeno preko pet i po miliona dinara.

Kada je u pitanju kanalizacija, bačkopalanačko komunalno preduzeće za nastavak radova na izgradnji kanalizacije u Mladenovu izdvojiće pet miliona dinara.  Pristupiće se i izradi projektno-tehničke dokumentacije za novu crpnu stanicu otpadnih voda – CS „Kaloš 2“.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here