Natalitet u opštini Bačka Palanka i dalje u padu – manje rođenih i više umrlih u 2018.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku

2221

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj stanovnika u opštini Bačka Palanka u 2018. godini je u padu. U odnosu na prethodne podatke iz 2016. godine, manje je živorođenih beba, broj umrlih je veći pa je i prirodni priraštaj negativan -443.


Treba da znamo da je opština Bačka Palanka sve do početka 21. veka imala veoma visok prirast stanovništva. Iako su postojali različiti trendovi u naseljenim mestima, ukupan broj stanovnika u opštini je imao visok rast.

Ukupan broj stanovnika u opštini je za 54 godine, u periodu nakon završetka II Svetskog rata do 2002. godine, imao kontinuiran i vrlo visok rast od 32,7%. Može se primetiti da je gradsko naselje Bačka Palanka daleko intenzivnije raslo sa brojem stanovnika, a da je u selima opštine (osim Čelareva, Mladenova i Obrovca) dolazilo mahom do pada broja stanovnika. Ovaj pad se objašnjava internom migracijom selo-grad, jer su mahom mladi sa sela u razvoju posleratne industrije tražili posao u gradovima.

[wonderplugin_slider id=188]

 

Pad broja stanovnika po popisu iz 2011. godine

Popis stanovnika iz oktobra 2011. godine je pokazao da je za nepunih 10 godina opština Bačka Palanka sa 62.126 stanovnika pala na brojku od 55.528 stanovnika. Ovaj pad za skoro 11% je bio prvi ozbiljni pokazatelj veoma lošeg populacionog trenda, koji tumačimo pre svega velikim ekonomskim migracijama, mahom u inostranstvo. Nažalost, ovaj trend prati opštinu Bačka Palanka i u godinama koje su usledile.

Podaci iz 2016. godine

Uporedni podaci za opštinu Bačka Palanka (1961-2016) Izvor: Republički zavod za statistiku

Kada poredimo podatke iz 1961. i 2016. godine, vidimo da se za 55 godina broj živorođenih smanjio skoro za duplo, dok se broj umrlih povećao takođe za duplo. Tako dolazimo do podatka da je prirodni priraštaj na 1000 stanovnika 1961. bio 8, a 2016. godine, prirodni priraštaj je negativan -6.

Za dve godine u Bačkoj Palanci gotovo 1000 stanovnika manje

Broj stanovnika u opštini Bačka Palanka u 2018. je 52.263 što je za 955 manje u odnosu na 2016. godinu. U 2018. godini u bačkopalanačkoj opštini rođeno je 413 beba što je za 78 manje nego u 2016. i za 421 manje u odnosu na 1961. godinu.

Broj umrlih u 2018. veći je u odnosu na 2016. i iznosi 856 te je prirodni priraštaj negativan i iznosi -443.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here