Neimenovane ulice u Bačkoj Palanci uskoro dobijaju nazive

Na sednici Opštinskog veća

2840

BAČKA PALANKA: Na sednici Opštinskog veća, članovi opštinske vlade su raspravljali o nazivima neimenovanih ulica i drugih delova naseljenih mesta.


Izvestilac po ovoj tački je bio Zoran Baćina, rukovodilac Odeljenja za privredu Opštinske uprave, koji je naveo da je nadležna Komisija utvrdila imena svih neimenovih ulica u našoj opštini i uputila ih na saglasnost nadležnom pokrajinskom sekretarijatu za lokalnu samoupravu.

– Ova odluka je usklađena sa zakonom o lokalnoj samoupravi, adresnom registru i Statutom opštine Bačka Palanka, rekao je Baćina. – U ovim aktima je Skupštini jedinice lokalne samouprave data nadležnost da uređuje ovu oblast i da odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji.

[wonderplugin_slider id=75]

 

– Opština Bačka Palanka je formirala Komisiju za predlaganje naziva ulica, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta prošle godine. Komisija je u skladu sa uredbom o adresnom registru i uvidom u elaborat uličnog sistema naše opštine, utvrdila sve delove naseljenih mesta koje nemaju nazive. Spisak ulica smo, u skladu sa ovom odlukom, uputili savetima mesnih zajednica koji su potom dostavili predloge ovoj Komisiji. Razmotrili smo sve pristigle predloge i sačinili nacrt predloga o utvrđivanju naziva ulica, zaselaka i drugih + delova naseljenih mesta. Primenjen je i član zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, tako da su nazivi ulica napisani i na slovačkom jeziku.

– Po prethodno pribavljenoj saglasnosti pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu, treba da se ova odluka uputi Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.

Inače, mnogi građani nisu mogli da upišu svoje prebivalište, ali i privredni subjekti i preduzetnici. Sa ovom odlukom će biti pokriven svaki deo naše opštine.

Članovi Opštinskog veća su na ovoj sednici usvojili i novi Poslovnik o radu opštinske vlade u kome ima dosta izmena u odnosu na prethodni. Data je saglasnost i na odluke Saveta MZ Bratstvo i Despotovo o finansiranju plate jednog zaposleniog sredstvima budžeta Opštine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here