Nove naredbe opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bačka Palanka

5155
Foto: Viera Činčurak Đorđević

BAČKA PALANKA: Dana 13. jula, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Palanka doneo je naredbe za suzbijanje korona virusa na teritoriji opštine Bačka Palanka.


NAREĐUJE SE privrednim subjektima na teritoriji opštine Bačka Palanka koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga hrane i pića u delu otvorenog prostora (letnjim baštama), ukoliko postoji mogućnost da se bašta otvorenog tipa proširi zauzećem javne površine, prošire istu na javnu površinu bez povećanja kapaciteta (broj stolica i stolova), ukoliko se na ovaj način smanjuje epidemiološki rizik po goste, pod uslovom da se ne ometa slobodan prolaz pešaka i ne ugrožava bezbednost kretanja.

Privrednim subjektima na teritoriji opštine Bačka Palanka koji obavljaju ugostiteljsku delatnost i koji pružaju uslugu hrane i pića DOZVOLJAVA SE vršenje dostave hrane i pića nakon 22 časa, uz preduzimanje svih propisanih mera higijene, kako u pripremi, tako i u dostavi hrane i pića.

Za sprovođenje ove naredbe zadužuju se privredni subjekti na teritorije opštine Bačka Palanka koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.

NAREĐUJE SE vozačima i putnicima taksi-vozila obavezno korišćenje zaštitne maske. Vozač taksi-vozila je dužan da redovno provetrava i dezinfikuje vozilo, a posebno one elemente sa kojima je putnik u kontaktu.

NAREĐUJE SE USR „Tikvara“ Bačka Palanka da korišćenje kupališta i bazena organizuje na način kojim se obezbeđuje bezbednost korisnika i uz poštovanje sledećih pravila:

  • razmak između ležaljki koji zauzimaju jedna ili dve osobe osim porodica sa malom decom mora da iznosi najmanje dva metra;
  • zabranjeni su sportovi na obali koji uključuju bliski kontakt;
  • barovi i kafići mogu da služe samo hranu zapakovanu u originalnim pakovanjima;
  • stolovi u baru moraju biti udaljeni najmanje 1.5 metara;
  • zaposleni na bazenu moraju da nose zaštitne maske kada su u kontaktu sa posetiocima;
  • zabranjeno je korišćenje tuševa i svlačionica u zatvorenom prostoru, izuzev toaleta i
  • strogo poštovanje propisa o maksimalnom broju posetilaca u toku dana, odnosno, ukoliko je moguće, uvesti rezervacije.

Ove naredbe stupaju na snagu danom donošenja.

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here