Nove naredbe Opštinskog štaba za vanredne situacije

1859

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Palanka je na sednici održanoj dana 04. maja 2020. godine, obzirom na proglešno vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, razmatrao mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane virusom covid-19.


Počev od 4. maja 2020. godine pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše i neposredno u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom odlukom i utvrđenih aktom poslodavca.

[wonderplugin_slider id=10]

 

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji pružaju usluge u delatnosti iz tačke I. ovog zaključka dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere, ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka vršiće Odeljenje za privredu Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka – Komunalna inspekcija, kao i druge nadležne službe.

Donošenjem ovog zaključka prestaju da važe sve ranije odluke Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bačka Palanka, koje se odnose na rad subjekata iz stava 1. ovog zaključka.


Pogledaj: Preporuke za početak rada predškolskih ustanova i vrtića u opštini Bačka Palanka

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here