Novi konkursi Pokrajinskog sekratarijata

Raspisano je sedam konkursa koji se odnose na finansiranje projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

2256

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je čak sedam konkursa, koji se odnose na finansiranje projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.


Radi se o konkursima za dodelu sredstava za:

  • Održavanje tradicionalnih manifestacija u 2020. godini na teritoriji AP Vojvodine;
  • Podršku mladima u ruralnim područjima kroz investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu kao i podsticanje osnivanja malih pivara;
  • Sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka (postavljanje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil, malč folije i dr.);
  • Sufinansiranje investicija u pčelarstvo (unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u APV kroz dodelu bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava);
  • Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja (nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja);

[wonderplugin_slider id=188]

 

  • Sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru (sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha,kao i vlage);
  • Dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi (sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu).

Više informacija o svakom konkursu na veb adresi sekretarijata:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?kat=s

[wonderplugin_slider id=179]

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here