Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a u opštini Bačka Palanka

521
Foto: Ilustracija

Svetski dan borbe protiv HIV-a/AIDS-a obeležava se i ove godine 1. decembra. Ovogodišnji slogan je „Testiraj! Leči! Spreči!


 Situacija HIVa/AIDSa u AP Vojvodini

 • Od 1985. godine, kada su registrovani prvi slučajevi HIV infekcije u AP
  Vojvodini, do 20. novembra 2019. godine ukupno je 681 stanovnik naše Pokrajine
  saznao da živi sa HIV infekcijom.
 • Tokom 2019. godine na području AP Vojvodine zabeležena su 53 slučaja HIV
  infekcije i 18 slučajeva Morbus HIV-a, dok je kod 6 osoba registrovan smrtni
  ishod.
 • Među obolelim osobama, njih 16 je svoj HIV status saznalo u momentu
  postavljanja dijagnoze AIDSa, što ukazuje da osobe sa rizičnim ponašanjem  ne
  sprovode  preventivno testiranje u dovoljnoj meri i blagovremeno. Obzirom da
  period nemanifestne infekcije traje više godina, ove osobe u dužem vremenskom
  periodu predstavljaju potencijalnu opasnost (rezervoare)  za prenošenje  virusa
  HIVa.
 • Tokom ove godine u Bačkoj Palanci je registrovan jedan novi nosilac HIV virusa

[wonderplugin_slider id=136]

 

Testiranje na HIV je jedini način da se utvrdi da li je neko zaražen HIV-om,
uzročnikom side,  i trebalo bi da bude sastavni deo brige o zdravlju svakog pojedinca, a
posebno onih koji se  rizično ponašaju.

Rano otkrivanje HIV infekcije omogućava pravovremeno lečenje i očuvan kvalitet
života osoba inficiranih HIV-om, kao i zaštitu drugih i sprečavanje prenošenja HIV-a sa
majke na bebu. Takođe, pravovremeno savetovanje i testiranje na HIV omogućava osobama koje nisu inficirane HIV-om da tokom poverljivog razgovora sa kvalifikovanim
savetnikom sagledaju i procene sopstvene rizike, tj. sopstveno rizično ponašanje i faktore
koji tome doprinose, i da nauče kako da primene mere zaštite od HIV infekcije i drugih
krvlju i polnim putem prenosivih infekcija.

Ključne populacije za testiranje na HIV

U pogledu toga ko treba da se testira na HIV, ključne populacije sa većim rizikom u Evropi variraju od zemlje do zemlje, ali uopšteno uključuju:

 • Muškarce koji imaju seks sa muškarcima
 • Intravenske korisnike droga
 • Seksualne radnike/radnice
 •  Migrante (uključujući osobe poreklom iz zemalja sa visokom prevalencijom) i mobilne populacije
 • Zatvorenike (osobe na izdržavanju zatvorskih sankcija
 • Ključne populacije za testiranje na hepatitis

Ključne populacije sa povećanim rizikom od zaražavanja virusnim hepatitisima su iste
kao i kod HIV-a. Osim njih  u grupe sa povećanim rizikom spadaju i:

 • Osobe na dugotrajnoj hemodijalizić
 • Osobe koje su primale krv, krvne proizvode ili organe u periodu pre nego što je
  skrining na hepatitis C bio dostupan
 • Zdravstveni radnici.

U AP Vojvodini je tokom 2019. godine registrovano obolevanje od akutnog hepatitisa
B kod 19 osoba, hroničnog hepatitisa B kod 33 osobe, dok je hronični hepatitis C
dijagnostikovan kod 41 osobe.

OBELEŽAVANJE 1. decembra u Bačkoj Palanci, Silbašu i Despotovu

 1. decembar će biti obeležen u saradnji sa Crvenim krstom Bačka Palanka, prezentacijama, predavanjem razgovorom sa decom osnovnih i srednjih škola

2. decembra u 9 sati u OŠ u Silbašu, 10,30 u OŠ u Despotovu, a u 13,30 u SSŠ ”Dr Radivoj Uvalić” u Bačkoj Palanci.

Osim prezentacije filma “Dečko koji se stideo”, podele flajera o HIV-u i
hepatitisima, kondoma, deca će moći dobiti odgovore na pitanja od stručnog lica.

TESTIRANJE NA HIV I HEPATITISE – DPST u Bačkoj Palanci

Podsećamo da je i savetovanje i testiranje na HIV i virusne hepatitise anonimno i besplatno.

Nisu potrebni  ni zdravstvena knjižica niti uput lekara.

Može se obaviti svakog radnog dana pre podne u DZ Bačka Palanka, na I spratu soba 42/43 u Epidemiološkoj službi. Rezultati se mogu dobiti za 7-10 dana, samo lično!

[wonderplugin_slider id=173]

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here