Održana 137. sednica Opštinskog veća

599

Na današnjoj sednici Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka većnici su razmotrili i jednoglasno usvojili Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje reklamnih objekata i uređaja za oglašavanje i reklamiranje koji je usklađen sa novim Statutom Opštine Bačka Palnka.


Ovim Pravilnikom utvrđuju se tehnički i drugi uslovi za postavljanje bilborda, reklamnih panoa, tabli, oznaka, natpisa, transparenata i drugih specifičnih objekata i uređaja, namenjenih za oglašavanje i reklamiranje firmi, odnosno proizvoda i usluga, na teritoriji opštine Bačka Palanka.

Pre dobijanja Rešenja o postavljanju reklamnog objekta i uređaja koje izdaje Odeljenje za privredu Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka, podnosilac zahteva koji postavlja reklamni objekat i uređaj preko 6 m2, dužan je da poseduje Rešenje o odobrenju izvođenja radova (sa idejnim projektom), a koje izdaje Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka.

Postojeći reklamni objekti i uređaji moraju biti usklađeni sa ovim Pravilnikom u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Olga Pališaški, Pravobranilac Opštine Bačka Palanka, članovima Opštinskog veća detaljno je obrazložila Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bačka Palanka za 2018. godinu.

Članovi Opštinskog veća, na današnjoj sednici, razmotrili su i usvojili Izveštaje o radu i finansijskom poslovanju za 2018. godinu Mesnih zajednica Karađorđevo, Neštin, Vizić, Tovariševo i „Dunav“.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here