Urađeno dosta poslova

Mesna zajednica Parage

1159

PARAGE: Članovi Saveta Mesne zajednice Parage odredili su listu prioritetnih poslova koje bi trebalo uraditi. Lista je nakon toga dostavljena lokalnoj samoupravi, na uvid.

– Najveći broj poslova sa te liste je i urađen, tokom protekle godine, kaže nam Zoran Baćanov, predsednik Saveta MZ Parage. – Naime, asfaltom je presvučena Ulica Nikole Tesle, a sanirane su i sve udarne rupe na putevima koji prolaze kroz naše selo.

– Pored toga, asfaltom su presvučene dve trotoarske staze u dužini od blizu 1.000 metara u Ulici Kralja Petra Prvog. Pored toga delimično je rekonstruisan trotoar u Ulici cara Lazara.

Takođe, tokom protekle godine obavljeni su poslovi na krečenju učionica, sređivanju parketa i stolarije u OŠ „Braća Novakov“ u Paragama. Nabavkom stolića, igračaka i dva kompjutera, poboljšani su uslovi za rad i boravak dece predškolskog uzrasta u našem mestu. Pored pomenutih poslova koji su uspešno obavljeni, svakako da treba spomenuti radove koji su urađeni na enterijeru seoske kapele, gde je obavljeno krečenje i farbanje klupa.

– U protekloj godini, obavili smo i spajanje dela vodovodne mreže na novi bunar, a sve sa ciljem da naši građani u svojim domaćinstvima mogu da koriste zdravu pijaću vodu. Moram da istaknem da su ovde kod nas zamenjene azbestne cevi plastičnim u dužini od oko 600 metara, što će takođe poboljšati kvalitet vode za piće u domaćinstvima mnogih stanovnika našeg sela – napominje Baćanov.

Žitelji Paraga, baš kao i žitelji jednog broja sela u bačkopalanačkoj opštini, imaju određenih problema sa deponijom smeća u njihovom selu. Naime, deponiju koja se nalazi pored puta za Ratkovo i koja je sa dve strane ograđena žicom, koriste i stanovnici Ratkova i Odžaka, koji ne vode mnogo računa gde i kako će ostaviti otpad. Do deponije je protekle godine urađen tvrdi put – tucanik u dužini od oko 300 metara, pa je prilaz ka njoj znatno olakšan, posebno u kišnom periodu.

Tokom minule godine Parožani su renovirali enterijer Doma kulture, tako da su u ovom trenutku obe njegove sale, velika kapaciteta oko 250 mesta i mala sa 100 mesta u funkciji. Tokom ove godine, planirani su radovi na rekonstrukciji eksterijera Doma kulture. U 2017. godini u Paragama je sa oko 300 sadnica, uglavnom četinarskih, pošumljen park.

Tokom ove godine u Paragama je rešen problem kanala sa površinskim vodama u blizini centra sela. U kanal su potavljene cevi u dužini od preko 100 metara. – U ovo jgodini obavljeni su određeni poslovi na igralištu FK „Budućnost“. Naime, urađena je ograda oko igrališta, renovirana su kupatila, a postavljena je i zaštitna mreža iza golova. Osim toga betonirana je staza pored aut linije.

Od tekućih poslova, u toku su radovi na izgradnji fontane u centru sela, kao i radovi na izvlačenju vlage iz zidova Pravoslavne crkve. Vredi na kraju istaći, da su slojem asvalta presvučeni tereni za male sportove, koji su bili u dosta lošem stanju. Parage spadaju u retka mesta ne samo u bačkopalanačkoj opštini već i šire, gde nema nezaposlenih. Naime, u ovom selu sa blizu 1.000 stanovnika, ne radi samo onaj ko neće da radi.

Najveći broj radno sposobnog stanovništva Paraga, radi u gajdobranskom „Real knitting“-u, fabrici za proizvodnju džambo – vreća u Bačkom Petrovcu „Blockx“, na železnici, kao i u paroškoj OZZ „Mladost“ i na farmi tovnih pilića u Paragama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here