Pokrajina želi „osveženja“ za Gimnaziju. Sindikat traži hitan sastanak sa ministrom Šarčevićem

3392

BAČKA PALANKA: Kada je juče (9.10.) ministar prosvete Mladen Šarčević obratio javnosti u dnevnom listu „Politika“ mnogi su pomislili da je drama oko bačkopalanačke Gimnazije „20. oktobar“ po pitanju imenovanja direktora i obustave nastave dobila svoj epilog.

Pogledaj: Obustava nastave u Gimnaziji u Bačkoj Palanci

Ministar je za nepoštovanje procedure jasno prozvao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice svojom izjavom „Neće on moći da se ponaša kao što je naumio. Ministar imenuje direktora škole, a ne pokrajinski sekretar“ – aludirajući na pokrajinskog sekretara Mihalja Njilaša. Tom prilikom je profesorima gimnazije jasno naglasio da se mišljenje profesora mora poštovati i poručio im da budu strpljivi.

Ministar prosvete Mladen Šarčević

Pogledaj: Ministar Šarčević rešava problem u bačkopalanačkoj gimnaziji

Međutim nedugo nakon ove izjave za „Politiku“ novinarima u „Al Jazeera Balkans“ je stiglo zvanično saopštenje iz Ministarstva prosvete Republike Srbije u kome se vidi da je ova institucija ipak donela odluku da ne uvaži prethodni konkurs koji je na propisan način sproveden u Gimnaziji „20.oktobar“, već da se objavi novi konkurs za direktora.

Pogledaj: U gimnaziji „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci ponovo konkurs za direktora

NAJNOVIJA VEST!

Najnovija vest vezana za bačkopalanačku dramu prosvetara, učenika, roditelja i javnosti  je stigla iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Naime, na mail adresu „Al Jazeera Balkans“ je stigao i zvaničan odgovor ove instuticije koji je prosledila Žužana Sič – savetnik za opšte poslove sekretarijata.

Između ostalog, na pitanje zbog čega treba ponoviti konkurs, s obzirom na to da su 3 prosvetne inspekcije utvrdile da su se svi zakonski uslovi ispoštovali pri sprovođenju konkursa u školi, u odgovoru se navodi:

„Pokrajinski sekretar smatra da su potrebne promene i osveženje u rukovođenju ustanove i da će novi konkurs tome doprineti“. 

Ovom izjavom se jasno iznosi namera da se na mesto direktora ne postavi Tamara Antić, koja je u konkursu bila jedini kandidat i dobila podršku Nastavničkog veća i Školskog odbora. Ona je u apsolutnoj kontradiktornosti sa jučerašnjom (09.10) izjavom ministra Šarčevića da se mišljenje profesora mora poštovati.

Mihalj Njilaš – Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Duška Lalić – Predsednik Sindikata prosvetnih radnika Gimnazije „20. oktobar“

Prosvetari ne odustaju

Profesori i Sindikat prosvetnih radnika Gimnazije „20. oktobar” su ogorčeni odlukom o ponavljanju konkursa za direktora, a pogotovo jasnim stavom Pokrajinskog sekretara za obrazovanje koji unapred iznosi nameru da se na mesto direktora ne postavi Tamara Antić već najavljuje „promene i osveženje u rukovođenju ustanove“.

Ubeđeni da se opet krše procedure Sindikat prosvetnih radnika Gimnazije „20. oktobar“ je ministru prosvete Mladenu Šarčeviću uputio pismo, a Jasna Janković, predsednica USPRS-a, je dopisom zatražila hitan prijem kod ministra, u nadi da će se drama u bačkopalanačkoj Gimnaziji „20. oktobar“ rešiti na najbezbolniji način.

Redakcija BAP VESTI oba ova dokumenta prenosi u celosti.


PREDMET: Zahtev za okončanje konkursa imenovanjem predloženog kandidata

Poštovani gospodine ministre,

Iz Vaših izjava povodom izbora direktora Gimnazije „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci razumeli smo da ste sa celim problemom upoznati.

Iz odgovora koji je služba za saradnju sa medijima Ministarstva prosvete poslala pojedinim medijskim kućama, saznali smo da je Vaša odluka da se konkurs za izbor direktora naše škole ponovi. Razlog za ponavljanje je, kako se navodi, to što Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje nije blagovremeno sproveo aktivnosti koje je po Zakonu bio dužan da sprovede, te je time došlo „do probijanja rokova“.

Nakon dobijanja ove vesti, zaposleni i sindikat Gimnazije, nezadovoljni ovakvom odlukom, odlučili su da Vam se ponovo obrate. Navešćemo određene činjenice na koje želimo da Vam skrenemo pažnju:

1. Procedura u vezi konkursa za izbor direktora je u školi sprovedena ispravno i blagovremeno, što je utvrđeno vanrednim inspekcijskim nadzorom. Komisija za izbor direktora je vodila računa da ne napravi ni najmanji propust u proceduri kako konkurs ne bi bio doveden u pitanje.

2. Tokom juna i početkom jula u školi su obavljena tri vrlo detaljna vanredna inspekcijska nadzora, u kojima nije konstatovana nijedna nepravilnost, niti naložena bilo kakva mera.

3. Škola je kompletnu konkursnu dokumentaciju dostavila Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje u propisanom roku, dana 29. maja 2018. godine. Nakon toga suočavamo se sa „ćutanjem administracije“ i do danas ni iz jedne institucije nismo uspeli da dođemo ni do jedne zvanične informacije gde je predmet i da li se po njemu postupa.

4. Od početka nove školske godine dobijamo vršioca dužnosti direktora, nakon čega smo se dva puta i Vama obraćali, a o svemu što ime veze sa našom školom, saznajemo iz medija. Pri tome, saopštenja i informacije koja su Pokrajinski sekretarijat i Ministarstvo prosvete davali medijima su bile oprečne. Na primer: Pokrajinski sekretarijat saopštava da je kompletnu dokumentaciju poslao Ministarstvu, a Ministarstvo istog dana saopštava da je dokumentacija nepotpuna.

5. Među zaposlenima posebnu sumnju izaziva deo saopštenja Pokrajinskog sekretarijata u kome se navodi: „Do sada nemamo saznanja da se na bilo koji način opstruira postupak izbora direktora, niti da se vrše navodni pritisci na članove Školskog odbora“. Međutim, u zapisniku sa sednice Školskog odbora navedene su izjave članova Školskog odbora u kojima navode da su takve pritiske imali. Vama je, gospodine Ministre, taj zapisnik dostavljen kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

6. „Probijanje rokova“ koje se navodi kao glavni razlog ponavljanja konkursa, krivica je Pokrajinskog sekretarijata i konkretne osobe koja je imenovana u saopštenju Ministarstva i mi to smatramo opstrukcijom.

Smatramo da je nepotrebno, čak i nezakonito da se konkurs ponovi jer je nedvosmisleno jasno da jedina greška u celom postupku nije na strani škole, već na strani organa državne uprave – Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, koji nije na vreme dostavio dokumentaciju Ministarstvu. Za taj propust treba da odgovara krivac – državni službenik koji je nesavesno obavljao poveren mu posao, a ne da se škola ponovo uvodi u nepotrebnu i komplikovanu proceduru ponavljanja konkursa.

Posledica situacije u kojoj se nalazimo je da se rad škole urušava, da su poremećeni međuljudski odnosi, da postoje problemi u realizaciji nastave i organizaciji rada škole. Bojimo se da će produženje v. d. stanja samo produbiti probleme i dovesti do potpunog gubitka poverenja u institucije.

Iz odgovora koji je juče medijima dao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, saznajemo da je Sekretarijat dokumentaciju prosledio Ministarstvu 13. septembra 2018. godine, te da od njih do danas nije tražena dopuna dokumentacije. Poznato nam je da ministar ima rok od 30 dana da donese rešenje o imenovanju direktora. Ako je tvrdnja Pokrajinskog sekretarijata tačna, onda je zaključak da imate još 2 dana da završite postupak imenovanjem direktora.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u članu 123, stav 19 propisuje: „Ukoliko ministar utvrdi da postupak konkursa za izbor direktora nije sproveden u skladu sa zakonom, odnosno da bi izbor bilo kog kandidata sa liste iz stava 17. ovog člana mogao da dovede u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove, u roku od osam dana donosi rešenje o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor direktora. “Dakle, citirani član predviđa samo dva slučaja u kojima se ponavlja konkurs. U slučaju naše škole, ne postoji nijedan od ta dva osnova za ponavljanje konkursa.

Stoga, gospodine ministre, jedino prihvatljivo rešenje za zaposlene u Gimnaziji „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci, za sindikat zaposlenih, ali i za celokupnu javnost jeste da postupak izbora direktora okončate donošenjem rešenja o imenovanju predloženog kandidata. To je jedino moguće rešenje koje je u skladu sa Zakonom i Vašim javnim obećanjem da ćete za direktore škola imenovati lica koja podrže zaposleni i predloži školski odbor.

U Bačkoj Palanci,
10. oktobra 2018. godine

Duška LalićPredsednik Sindikata prosvetnih radnika Gimnazije „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci


PREDMET: Zahtev za hitan prijem u cilju rešavanja problema oko izbora direktora
Gimnazije „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci

Poštovani,

Zahtevamo da što hitnije, a najkasnije do petka 12. oktobra 2018. godine, organizujete sastanak sa našim predstavnicima u cilju rešavanja problema oko izbora direktora Gimnazije „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci.

O događajima u vezi izbora direktora ove škole uveliko pišu mediji, i postoji opasnost da se nepromišljenim ili nezakonitim rešenjem slučaja javnosti pošalje poruka da u obrazovnom sistemu ne postoje nikakva pravila, da je javašluk dobio ime i prezime i prošao nekažnjeno, ili da je politika umešala svoje prste.

Verujemo da će se ovaj problem rešiti na najbolji mogući način, upravo zato što još nisu istekli svi rokovi za ministrovu konačnu odluku. Bili smo izuzetno strpljivi i time pokazali da verujemo u pravdu obrazovnog sistema, ali s obzirom da stvari izmiču kontroli, više niko ne može znati u kom pravcu će se događaji odvijati.

U prilogu je dopis koji Vam je upućen od strane sindikalne organizacije Gimnazije „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci.

Jasna Janković, predsednica USPRS-a

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here