Predstoje obimne investicije u palanački dom zdravlja

1458
Foto: Dnevnik

BAČKA PALANKA: U ovoj i narednoj godini Domu zdravlja u Bačkoj Palanci predstoje velika ulaganja u objekte i opremu, ali i kadrovsko jačanje ustanove, jer se nekoliko lekara vratilo sa specijalizacije.


Ustanova sada ima oko 400 zaposlenih, od kojih su 60 lekari, i pruža zdravstvene usluge za oko 60.000 ljudi ove i susednih opština.

Dr Goran Stupar

– U saradnji sa lokalnom samoupravom aplicirali smo kod Uprave za kapitalna ulaganja gde je napravljen ozbiljan projekat za rekonstrukciju kompletne centralne zgrade Doma zdravlja „Dr Maden Stojanović“ u Bačkoj Palanci – kaže direktor dr Goran Stupar. – Planirana je nadogradnja jednog sprata, rekonstrukcija zgrade od sistema za grejanje, preko elektro-instalacija, pa i informatičkih kapaciteta.

Na projektu je najviše angažovano opštinsko Javno preduzeće „Standard“ i JP „Urbanizam“ iz Šida, a vrednost projekta je 180 miliona dinara. Planirano je i proširenje parkinga, postavljanje rampe, odnosno nastrešnice za potrebe hitne službe.

– Radovi će krenuti u radnom prostoru Službe za ginekologiju, a potom, idemo redom. Uradiće se tako da ovi poslovi neće ometati rad i pružanje usluga pacijentima, a ceo posao treba da bude završen za oko dve godine – potvrdio je Stupar.

U minuloj godini završeni su građevinski radovi na ambulanti u Gajdobri, gde je su zamenjeni krov i stolarija, a uređen je i prilaz zgradi. Ambulanta u Silbašu dobila je novu stolariju i uređene prilaze. Slične intervencije radiće se i na objektima u Novoj Gajdobri i Mladenovu, a ako preostane sredstava i u Obrovcu.

Osim ekonomskih parametara u prošloj godini, pozitivni su i drugi aspekti rada ustanove. Direktor potvrđuje da su prigovori pacijenata zaštitniku njihovih prava svedeni na minimum.

– Ekonomski parametri nas svrstavaju među prvih deset najuspešnijih domova zdravlja u Srbiji. Naša apoteka je prošle godine ostvarila prihod 81 milion dinara što je sedam miliona više od plana. Kroz Medicinu rada ostvarili smo značajna sredstva što nam je omogućilo normalno funkcionisanje ostalih službi. Od toga novca kupovali smo nedostajuće lekove i sanitetski materijal, obnovili kompjutersku opremu, kupili dva putnička vozila za potrebe Službe kućne nege, ali i zanovili vozni park u našim službama u selima – kaže dr Stupar.

Novi specijalisti

Sa zadovoljstvom dr Goran Stupar ističe da su se u ustanovu vratili lekari sa specijalizacije – medicine rada dr Tijana Vuković, internista dr Goran Latković, pedijatar dr Jelena Borovnica Samardžija, ginekolog dr Kristina Ivković Šunjka, fizijatar dr Nataša Babić.

– Sa njima smo ojačani, a iz sopstvenih sredstava i uz pomoć lokalne samouprave, angažujemo po potrebi dečijeg hiruga i ortopeda. Imamo i vanbolničku dijalizu, a trenutno se dijalizira 60-tak pacijenata iz naše opštine, ali i opština Bač i Bački Petrovac, pa i iz Novog Sada. Taj deo izvrsno vodi dr Dragana Pilipović koja je internista i subspecijalista nefrolog – rekao nam je direktor dr Stupar.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here