Razgranata aktivnost i izvan škole

Osnovna škola „Heroj Pinki“ već više od 48 godina pruža usluge deci sa smetnjama u razvoju

888

Osnovna škola „Heroj Pinki“ već više od 48 godina pruža usluge deci sa smetnjama u razvoju po raznim osnovama i taj, pre svega humani rad, pomogao je mnogim generacijama đaka, koji su imali tu nesreću da se razlikuju od ostalih.


Dijana Vila

Direktorka škole, Dijana Vila je za naše čitaoce ocenila nastupajuću 2019/2020. školsku godinu:

– Novu školsku godinu počinjemo sa 35 upisanih učenika, s tim da smo u prvi razred upisali petoro novih đaka. Pored toga imamo troje dece u razvojnoj i predškolskoj grupi, a ostali su raspoređeni od I do VIII razreda. Pored učenika koji pohađaju nastavu u našoj školi, mi pružamo svakog radnog dana, usluge dodatne podrške i za decu iz drugih škola iz redovnog obrazovnog sistema iz principa inkluzije, a ima preko stotinu, tačnije 128 zahteva, kako sa teritorije opštine Bačka Palanka, tako i iz opština Bač i Bački Petrovac.

– Defektolozi zaposleni u našoj školi su se pripremili, tako da mogu zadovoljiti i potrebe dece iz drugih škola. Pomenute usluge dodatne podrške pružamo i roditeljima i porodici, te nastavnicima, vaspitačima koji rade sa tom decom u njihovim matičnim školama. Deci iz drugih škola pružamo programe senzorne integracije, logopedske programe, programe kogitivne stimulacije ili saznajnog razvoja, individualne programe za rad sa decom sa oštećenjem vida, sluha, psihomotornu reedukaciju, korektivno-preventivne vežbe i igre, da spomenem samo neke od programa, kao i psihološke usluge.

[wonderplugin_slider id=177]

 

– Od 2009. godine ne postoje kategorije ometenosti, samo jedan termin: dete sa smetnjama u razvoju. Te smetnje mogu biti sa senzornim oštećenjima, sa motoričkim, sa govorno-jezičkim, sa intelektualnim smetnjama, dete sa poremećajima u ponašanju i iz sprektra autizma. Zakon i pravilnici o dodatnoj podršci nas obavezuju, da za svako dete napravimo individualni plan podrške i indiviualno- obrazovni plan –IOP-2. Kod nas u školi svako dete ima svoj program koji je usklađen sa njegovim mogućnostima i sposobnostima, koji prati narednu fazu razvoja.

– Vodimo računa da koristimo sve dobre resurse kod deteta i da u skladu sa tim dobrim resursima potpomognemo da dete što brže i što kvalitetnije napreduje. U nastavnom kadru nije bilo promena u školi i dominiraju defektolozi, što je logično i potreba, mada imamo i veću potrebu za tim kadrom, ali zabrana zapošljavanja je još uvek na snazi i ne možemo da uposlimo potreban broj profesionalaca i stručnog kadra. Najviše nam se to oseća u segmentu dodatane podrške, gde ne možemo pružiti maksimalnu podršku, mada je ona adekvatna.

– Po standardima, morali bismo zaposliti još sedam defektologa pa da pokrijemo apsolutno sve. U narednom periodu radićemo na još većem unapređenju usluga rane intervencije, da što veći broj dece sa smetnjama u razvoju na najmlađem uzrastu uključimo u program dodatne usluge u našoj školi.

– Kada posmatramo tehničko-didaktička sredstva za nastavu, mogu slobodno reći, da smo dobro opremljeni. Posedujemo gotovo sve što je neophodo za nesmetan i kvalitetan rad. Uspostavili smo i saradnju sa Tehničkom školom „9. maj“ i sa njima ćemo raditi na izradi novih asistivnih tehnologija koji će se primenjivati u našoj školi u radu sa decom. Imamo jako dobru saradnju sa svim školama u okruženju, a posebno bih istakla saradnju sa Gimnazijom „20. oktobar“, ŠOMO „Stevan Hristić“ i Tehničkom školom „9. maj“, a za našu decu mnogo znači učešće na njihovim manifestacijama, dok se mi trudimo da se pojavimo na što više događaja, da i na taj način pomognemo njihovom razvoju.

[wonderplugin_slider id=64]

 

– Sredstva za nesmetani rad nabavljamo, pored pomoći lokalne samouprave (što nije u potpunosti dovoljno) tako što konkurišemo i kod raznih organizacija, pa čak i i kod ambasada Bugarske i Japana, jer politika naše škole je da se ne oslanjamo samo na jedan izvor finansiranja – istakla je na kraju direktorka Osnovne škole „Heroj Pinki“ iz Bačke Palanke, Dijana Vila.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here