Rimokatolička verska zajednica

Predstavljamo verske zajednice

914

Rimokatolička župa na teritoriji naše sadašnje opštine je vrlo drevna i spominje se već 1237. pod imenom Pešt, ponovno je utemeljena 1755. od teritorija Mladenova, a upravljana je iz Iloka.


Crkva je građena 1787., iznutra temeljito obnovljena 1925. i 1966., a izvana 1927. i 1967. Naslov crkve je: Bezgrešno Začeće Blažene Device Marije. Dimenzije crkve su: dužina 33 m, širina 15 m, a visina lađe je 11 m. Toranj je visok 32 m. Ima pet zvona od kojih je najveće 1.080 kg, a najmanje 30 kg.

Matične knjige se vode od 1755. godine. Na teritoriji župe je vikarija Stara Palanka koja ima svoju Bogomolju od 1927. godine i nazvana je u čast sv. Antuna Padovanskog. Ovaj objekat je 1959. temeljito obnovljen. Filijala Nova Palanka je osnovana 1920. i imala je vlastitu crkvu u sjajnom neogotskom stilu, ali je u II svetskom ratu ova crkva oštećena, a šezdesetih godina prošlog veka do temelja srušena.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Kapela Srca Isusova je podignuta na Kalvariji 1814., proširena 1844. obnovljena 1896. i 1903. Kapela sv. Roka na katoličkom groblju je podignuta 1889. godine.

Crkva Bezgrešno Začeće BD Marije se nalazi pod rekonstrukcijom što ne sprečava službu. Trenutno možete videti dve kolekcije slika crkve u galeriji. Jezik bogosluženja su: Hrvatski, Mađarski i Nemački.

Broj crkava u našoj opštini je 6: Bačka Palanka dve, Čelarevo, Mladenovo, Obrovac i Gajdobra i jedna kapela sv. Roka na katoličkom groblju u Palanci. Broj vernika je oko 3.000.

Interesantno je pomenuti da u našoj opštini postoje vernici katolici ne samo Mađari, Hrvati i Nemci, nego ima među njima i Slovaka, Albanaca i Srba, ali i ljudi koji su se doselili u našu opštinu iz drugih zemalja (Poljske, Slovenije, Ukrajine…).

Pored redovne službe i crkvenih delatnosti, r.k. zajednica je prisutna i u društvenom životu opštine, prisustvuje raznim manifestacijama, jednom rečju, još jednom dimenzijom se približila vernicima, narodu.

Sadašnji župnik u Bačkoj Palanci je msr František Gašparovski, koji pored našeg grada, pod ingerencijom ima vernike i u Čelarevu, Mladenovu, Obrovcu, Karađorđevu, Gajdobri i Novoj Gajdobri. Mise su radnim danom u 18 časova, a u letnjem periodu od 13. juna, blagdana svetog Antuna Padovanskog do Male Gospe 8. septembra, mise počinju u 8 sati izjutra, da bi se izbegle vrućine. Subotom mise su cele godine u 8 sati, nedeljom u 9 č je misa na mađarskom, a u 11 č na hrvatskom (leti u 8 i 9.30 č).

Velečasni Gašparovski je istakao da pored određenih poteškoća, koje se javljaju u radu r.k. zajednice, lepa strana je rad sa ljudima, širenje Božije reči među njima, baviti se humanitarnim radom. Sa ostalim verskim zajednicama, Srpskom Pravoslavnom Crkvom i Slovačkom evangeličkom a. v. crkvom saradnja i poštovanje je na visokom nivou. Sa svetovnim organizacijama dobrotvornog tipa je odlična.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here