Sve zakonske novosti koje ove godine očekuju privredu i građane

479

Novi paket poreskih zakona, kao i izmene i dopune postojećih, koje je Skupština Srbija usvojila početkom decembra prošle godine, stupile su na snagu od 1. januara 2020, dok se početak primene određenog broja donetih zakona očekuje tokom godine.


Na listi su brojna zakonska rešenja poput Zakona o porezu na dobit pravnih lica, o porezima na imovinu, na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Za privredu je možda i najznačajnije što jedan paket zakonskih mera podrazumeva smanjenja nameta na rad. U pitanju je povećanje neoporezivog dela zarade sa 15.300 na 16.300 dinara, kao i smanjenje stope doprinosa na teret poslodavca sa 12 na 11,5 odsto. Time se ukupno opterećenje zarada smanjuje sa 62 na 61 procenat.

[wonderplugin_slider id=188]

„Osim toga je uveden čitav niz podsticajnih mera koje se tiču zapošljavanja novih i novonastanjenih lica. Time ćemo pospešiti zapošljavanje mladih ljudi tokom 2020. godine“, kaže državna sekretarka u Ministarstvu finansija Slavica Savčić.

Na snagu stupaju poreske olakšice koje se odnose na kompanije koje povećavaju broj zaposlenih ili ona preduzeća koja zapošljavaju lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine. Postoje i podsticaji za građane Srbije koji žive u inostranstvu, a ukoliko se vrate i zaposle u Srbiji. Za njih je predviđeno smanjenje osnovice za obračun poreza i doprinosa od 70 odsto u periodu od pet godina.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlog zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđaju, na primer, produženje roka za korišćenje starih poreskih olakšica za zapošljavanje novih radnika do 31. decembra 2020. godine.

Prema rečima nadležnih, izmenjeni Zakon o porezu na dohodak građana preciznije definiše ko ima status paušalca, pa će se tako znati da li i kada koriste godišnji odmor, gde obavljaju posao, da li se posao odvija u prostorijama poslodavca, kao i da li veći deo prihoda jedan preduzetnik ostvaruje od samo jednog poslodavca.

U prvom kvartalu 2020. objašnjava Savčić, resorno ministarstvo će raditi na priprema podzakonskih akata i propisa koji prate sve ove donete zakone.

Ukidanje poreskih prijava za građane takođe je jedna od novina koja stupa na snagu. Zatim, svi poslovi koji budu zaključeni kod notara, automatskom razmenom podataka biće prosleđeni u lokalna poreska odeljenja, što će građanima, kaže, uštedeti vreme i novac.

Na listi novih zakonskih rešenja koja stupaju na snagu u 2020. godini su i Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kojim se uvodi anonimno i elektronsko javno nadmetanje za nepokretnosti koje se prodaju u izvršnom postupku.

Zakon o alternativnim investicionim fondovima primenjivaće se od 19. aprila, a donosi nove mogućnosti finansiranja, ali i srednjih preduzeća u vidu „crowdinvesting“-a odnosno grupnog finansiranja kroz koje veći broj investitora ulaže manje sume novca.

[wonderplugin_slider id=174]

Od 1. jula kreće primena Zakona o javnim nabavkama koji bi trebalo da donese efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki, smanjenje troškova i administrativnog opterećenja i naručioca i ponuđača, veće učešće malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki…

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here