Trudničko bolovanje od A do Š

12721

Trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo su dva različita instituta trudničko bolovanje tj. odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće je pravo i mogućnost koje koriste samo neke žene iz zdravstvenih razloga, a porodiljsko odsustvo je obaveza koja se odnosi na sve zaposlene trudnice.

Takođe, različit je smisao trudničkog i porodiljskog bolovanja, različito je regulisana isplata naknade zarade za trudničko i za porodiljsko odsustvo, različita je regulativa i institucije koje su zadužene za isplatu naknada.

U ovom tekstu ćemo se pozabaviti trudničkim bolovanjem, a isto tako razgarničiti
trudničko od porodiljskog bolovanja (odsustva).

[wonderplugin_slider id=136]

 

Trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje tj. odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće nije obaveza trudnice, već njeno pravo i mogućnost. Ovo pravo mogu da koriste samo neke trudnice iz zdravstvenih razloga, tj. ukoliko se jave komplikacije u toku trudnoće i potreba za mirovanjem iz zdravstvenih razloga.

Branka Srdić je diplomirani pravnik. Njen blog „Upoznaj svoja prava“ ima za cilj da edukuje zaposlene u pogledu poznavanja prava koja proističu iz radnog odnosa. Ona smatra da je radni odnos ipak odnos dve suštinski nejednake
strane, gde zaposleni ne može uvek dobiti sve, ali može dobiti ono što mu je najpotrebnije.

Šta je cilj i smisao trudničkog?

Cilj trudničkog bolovanja je zaštita zdravlja žene u toku trudnoće.

Regulativa

Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih, koje je regulisano Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Sa druge strane, pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva nije pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ono je regulisano Zakonom o radu i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i za isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva zadužena je lokalna samouprava.

Zašto je ovo bitno?

Mnoge žene počev od primene novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (01.juli 2018. godine) misle da se promenio i način obračuna trudničkog bolovanja. Regulativa za trudničko bolovanje je ostala ista, a novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom uveo je novine samo u materiji porodiljskog odsustva.

Kada može da se otvori trudničko bolovanje?

Žena koja je u radnom odnosu kod poslodavca ima pravo da otvori trudničko bolovanje odmah na početku trudnoće ili kasnije. Trudničko bolovanje će otvoriti izabrani ginekolog kada ustanovi da je neophodno mirovanje. To može biti u slučaju postojanja razloga koji mogu da dovedu do prekida trudnoće, ako je trudnica pre trudnoće imala ozbiljnija oboljenja kao sto su dijabetes, srčani problemi, zatim ukoliko trudnica ima nisko nošenje ili preteći pobačaj pa koristi odredjenu terapiju.

Koliko može da traje trudničko bolovanje?

Trudničko bolovanje može da traje 30 ili više dana. Trudničko bolovanje do 30 dana otvara izabrani ginekolog. Ako je bolovanje potrebno produžiti nakon 30 dana, ginekolog će uputiti trudnicu na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri nastavak bolovanja, a komisija će odrediti da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu. Po potrebi se trudničko može produžiti i trajati sve do porođaja, kada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo.

Kad se najkasnije zaključuje trudničko bolovanje?

Trudničko bolovanje se u svakom slučaju zaključuje najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre dana porođaja. Zatim se odmah otvara porodiljsko bolovanje koje se nadovezuje na trudničko.

Naknada zarade

Zaposleni za sve vreme koje provodi na radu dobija zaradu. Za vreme koje nije proveo na radu iz opravdanih razloga a trebalo je, zaposleni dobija naknadu zarade (tu spadaju dani provedeni na bolovanju, godišnji odmor, praznici itd.)

Da bi zaposleni imao pravo na zdravstveno osiguranje neophodno je da poslodavac izvrši obaveze koje ima prema zaposlenom i to: da prilikom zasnivanja radnog odnosa prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje i da redovno uplaćuje doprinose.

Ako poslodavac ispunjava ove zakonske obaveze zaposlena će imati pravo:

  • da odsustvuje sa rada za vreme trudničkog bolovanja
  • da za to vreme prima naknadu zarade

Kolika je naknada zarade za vreme trudničkog? Ko isplaćuje naknadu?

Troškove bolovanja za prvih 30 dana snosi poslodavac, a počev od 31. dana država. Za oba perioda trudnica ima pravo na naknadu od 100%, s tim da se za prvih 30 dana računa.100% proseka za prethodnih 12 meseci (i prosek se računa na osnovu ukupne zarade), a od 31. dana računa se 100 % tromesečnog proseka (i prosek se uzima od osnovne zarade uvećane za minuli rad; u obračun ovog proseka ne ulaze bonusi, nagrade niti druga primanja iz radnog odnosa).

Zato se dešava da naknada ne bude ista u toku celokupnog perioda – iako je za oba perioda prosek 100 posto, drugačiji je osnov za obračun.U svakom slučaju, iznos naknade ne može biti niži od utvrđene minimalne zarade za mesec kada se vrši isplata.

Zaštita trudnice od otkaza

Podsetimo da žena koja je u radnom odnosu na određeno vreme ima sva prava koja proističu iz radnog odnosa, odnosno ista prava kao zaposleni koji rade na neodređeno vreme. To uključuje i pravo na trudničko bolovanje, pravo na porodiljsko bolovanje i odsustvo sa rada radi nege deteta.

Zakonom je predviđeno da se u slučaju trudnoće radni odnos na određeno vreme produžava do isteka odsustva sa rada radi nege deteta. Do tada poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu. Neophodno je obavestiti poslodavca o trudnoći i doneti potvrdu izabranog ginekologa.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here