U Domu zdravlja izvršeno 1,4 miliona usluga

Sednica Opštinskog veća

905

Prošle srede, pred članovima Opštinskog veća našli su se izveštaji o radu pojedinih ustanova i institucija za prošlu godinu, pre svega Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“, „Kulturnog centra“, a data je i saglasnost na Operativni plan mobilnog tima za inkluziju Roma Opštine Bačka Palanka za ovu godinu.


Sve ove tačke su jednoglasno usvojene i uvrštene u skupštinsku proceduru. Obrazlažući izveštaj o radu Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ za prošlu godinu, direktor ove zdravstvene ustanove dr Goran Stupar je naveo da je u 2018. godini izvršeno 1,38 miliona usluga preko Centra za dijalizu, Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku, specijalističkih službi, zdravstvene zaštite žena i predškolske i školske dece.

– Prošle godine smo podigli i nivo grupnog i individualnog zdravstveno  vaspitnog rada, kaže dr GoranStupar. – Što se tiče preventivnog rada u službi zdravstvene zaštite žena i tu imamo povećanje od 33 odsto jer su nam se pojedine kolege vratile sa specijalizacije. Napomenuo bih da kod imunizacije da treba i Dom zdravlja i kompletna zajednica da se više angažuje u borbi protiv antivakcinalnog lobija. U stalnom smo kontaktu sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i nadležnim sanitarnim inspekcijama, jer je samo 86 odsto dece u drugoj godini života vakcinisano, a ispod 95 odsto predstavlja veliki rizik za pojavu oboljenja u epidemijskoj formi.

– Što se tiče finansijskog dela izveštaja, prošle godine smo iz donacija dobili malo više od 3,1 milion dinara, a iz sopstvenih sredstava smo nabavili opremu za 3,9 miliona dinara. Imali smo investicije u Ambulantama u Silbašu i Gajdobri, a sanirali smo krovove i obavili molerskofarbarske radove na još nekim Zdravstvenim stanicama. Od lokalne samouprave smo prošle godine dobili nešto manje od 17 miliona dinara i to su transferi za radnike koje ne finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno rad specijalista koji nam nedostaju.

Dr Goran Stupar

– Prošle godine smo imali ortopeda, dečjeg hirurga i fizijatra i za to smo platili nešto preko milion dinara po ugovorima o delu. Dodao bih da je prošle godine u saradnji sa Skupštinom opštine Bačka Palanka realizovan mamografski pregled žena sa sela vrednosti preko pola miliona. Pregledano je 270 žena i mnoge od njih su poslate na dodatna ispitivanja. To je svakako dobar potez koji je naša lokalna samouprava isfinansirala, navodi dr Stupar.

Direktor Ustanove „Kulturni centar“ Marko Knežić naveo je da je ova ustanova u prošloj godini poslovala domaćinski.

– Uspeli smo da napravimo bolji letnji program prošle godine, kaže Markož Knežić. – Da smo radili dobro potrvđuju i mnogi drugi pokazatelji. Za Noć muzeja smo dobili priznanje od organizatora manifestacije, jer smo bili među prvih pet-šest kulturnih ustanova u Srbiji sa najbolje organizovanim programom, a imali smo izuzetno uspešnu Pozorišnu jesen sa odličnom posetom.

Data je i saglasnost na Operativni plan mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma za 2019. godinu. Mobilni tim za socijalnu inkluziju Roma čini jedanaest članova iz različitih institucija.

– Operativni plan sastoji se iz uvodnog dela, izazova koji nas očekuju i  izazova na strani kapaciteta lokalne samouprave. Osim toga, ovaj plan definiše i četiri ključne oblasti delovanja kroz koje treba da unapredimo položaj Roma u našoj opštini. To su stanovanje, zdravlje, obrazovanje i socijalna zaštita.

[wonderplugin_slider id=117]

 

– Ovaj plan se naslanja na Lokalni akcioni plan za Rome od 2016. do 2020. godine i nisu ovo nikakve nove mere. Jedina novina je što se u Operativnom planu precizno navodi kada ćemo i koju meru u kom vremenskom intervalu realizovati, ko je odgovoran za realizaciju i izveštaji o urađenom kako bi mogli da pratimo rezultate rad mobilnog tima. Dobili smo kao podršku od Stalne konferencije gradova i opština vozilo i deo kompjuterske opreme.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here