Za plastenike od APV 80 miliona dinara

780

Pokrajina će dodeliti 80 miliona dinara kroz sufinansiranje, za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru – plastenicima.


Pokrajina Vojvodina preko Sekretarijata za poljoprivredu raspisala je četiri konkursa za dodelu bespovratnih sredstava kroz sufinansiranje ulaganja fizičkih i pravnih lica u sektor poljoprivrede. Jedan od konkursa namenjen je za opremanje plastenika.

Kako je definisano tekstom Konkursa iz pokrajinskog budžeta je za tu namenu izdvojeno 80 miliona dinara, pri čemu će APV sufinansirati do 60 odsto ukupno prihvatljivih troškova investicije, odnosno kada je reč o poljoprivrednicima i preduzetnicima čija se investicija nalazi na području sa otežanim uslovima rada i osobama mlađim od 40 godina i ženama nosiocima porodičnih komercijalnih gazdinstava Pokrajina će pokriti do 70 odsto troškova investicije.

Za koju namenu može biti utrošen novac?

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu po konkursu, za jednu ili više tačaka u okviru konkursa. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

 • konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);
 • višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;
 • folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;
 • mreže za senčenje objekta;
 • sistem za navodnjavanje „kap po kap”, sisteme za mikrokišenje;
 • sistem za fertirigaciju;
 • stolove za proizvodnju rasada;
 • instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;
 • saksije, kontejnere za proizvodnju rasada, oslonace za povrće ( mreže i kolje)
 • sistem za zagrevanje.

Maksimalni iznosi podsticaja prema vrsti investicije

Maksimalni iznos za tačke 1-9 zbirno ne može biti veći od 1.650.000 dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje tačka 10 jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara po prijavi odnosno do 660.000,00 dinara.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno do 2.310.000 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000 dinara bez PDV-a.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

[wonderplugin_slider id=64]

 

1. fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Kako i do kada se prijaviti za ovu vrstu podsticaja?

Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 0,49 ha proizvodnje odgovarajuće poljoprivredne kulture za koju se konkuriše u zaštićenom prostoru.

Prijavu na Konkurs dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom: „Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiraje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini“ ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 sati. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.03.2019. godine.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here