Zašto žene ostaju u nasilnim vezama?

Centar za socijalni rad Opštine Bačka Palanka povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama

752

Nasilje nad ženama, decom, starima i osobama sa invaliditetom je najsramniji oblik kršenja ljudskih prava.


Prisutno je u svim društvima, događa se svuda, i u selu i u gradu i u bogatim i u siromašnim porodicama. Nasilje ugrožava integritet žene, dece, sa ciljem uspostavljanja kontrole, dominacije i nejednakih odnosa moći.

Nasilje nikada ne „nestaje samo od sebe“, naprotiv, nasilje se vremenom pojačava. Broj smrtnih ishoda nasilja nad ženama je u porastu. Mnoge žene u dugom periodu ostaju u nasilnim vezama, što porodica, prijatelji, pa čak i profesionalci ne mogu da razumeju.

Istraživanja i iskustvo u radu sa ženama pokazuju da su načešći razlozi ostanka u nasilnim vezama, upravo, ekonomska nezavisnost, odnosno nezaposlenost, nerešeni stambeni problemi, neredovno plaćanje alimentacije. Zatim, postoji pritisak od strane rodbine, prijatelja, da je na ženi da „sačuva“ brak, njoj se pripisuje mnogo veća odgovornost ako dođe do razvoda. Strah da neće dobiti starateljstvo nad decom i pretnje počinioca nasilja da će im oduzeti decu.

Žene veruju da mogu pomoći nasilniku da se promeni ako ostanu sa njim, to je tzv. „Spasiteljski sindrom“. Dugo vremena negiraju i poriču probleme, verujući da on, kao i njihov brak, nisu tako loši, da svi parovi imaju krize koje su prolaznog karaktera.

Iako deluje paradoksalno, žena voli svog partnera, razmišlja o njegovim pozitivnim osobinama i veruje da će ga njena ljubav promeniti. Seća se „starih vremena“, početaka veze i kada je on bio sasvim drukčiji. Jedno vreme žena žrtva nasilja smatra da je kriva zbog nasilnog ponašanja svog partnera, da je uradila nešto pogrešno, čak da nije sposobna da uradi ništa dovoljno dobro, te da su njegova stalna ljutnja i nasilje na neki način opravdani.

Veruje da je sve njena krivica, da se drugim ženama to ne događa, te da je zaslužila takvo ponašanje svog partnera. Zbog neverice u sebe i svoje sposobnosti misli da nikada neće naći boljeg, da ne može sama da živi i da je i malo ljubavi bolje nego samoća. Stoga je veoma važno osnažiti ženu, vratiti joj samopoštovanje, ohrabriti je da krene dalje. Žrtva nije nikada kriva za nasilje koje trpi. Nasilje je samo sramota nasilnika!

Centar za socijalni rad Opštine Bačka Palanka od septembra meseca sprovodi razne aktivnosti vezane za fenomen nasilja u porodici. Projekat „STOP NASILjU-U MOM I SVAKOM DRUGOM MESTU“ ima za cilj podizanje nivoa svesti građana o prisutnosti nasilja u lokalnoj zajednici i formiranje stavova o neprihvatljivosti svih vidova nasilja. Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here