Bački Petrovac: Informacija o problematici snabdevanja električnom energijom

266

Povodom žalbe građana na česta kratkotrajna isključenja električnog napona, Opština Bački Petrovac kontaktirala je rukovodioca pogona u Bačkoj Palanci i dobila sledeći odgovor:

U prethodnom periodu izvođeni su radovi na objektu Univera te je iz tih razloga dolazilo do kratkotrajih isključenja električnog napona no isti su o rečima sagovornika bili najavljeni.
Pored toga, povremeno dolazi do ispadanja mreže na glavnom vodu iz pravca Futoga, isto će se javljati do prelaska na 20 kW vod.

Radovi se planiraju u kratkom period pošto su isti već delimično izvedeni i nastavljaju se. Takođe se još veći problem javlja u naseljenom mestu Kulpin gde zbog povećanja industrije i njihovih zahteva za koje postojeći vod nije dovoljan. Iz tog razloga dolazi do povremenih ispadanja mreže.

Međutim za kratkotrajna ispadanja mreže u Bačkom Petrovcu najveći razlog je po rečima rukovodećih u Bačkoj Palanci, ulično zelenilo – drveće. Grane na istom kad se dodirnu sa vodovima dolazi do automatskog isključenja osigurača odnosno do isključenja napona koje se posle prekida kontakta grane i voda automatski uključuje. Prema njihovim rečima navedeni problem je najčešći razlog za kratkoročna ispadanja mreže i isto se može jedino rešiti sečenjem grana sa stabala ispod, odnosno u blizini vodova.

 


Informácia o problémoch zásobovania elektrickým prúdom

Ohľadom sťažnosti občanov, že dochádza k častému krátkotrvajúcemu vypnutiu elektriny, oslovili sme vedúceho prevádzky v Báčskej Palanke , ktorý nám poskytol nasledujúcu odpoveď:

V predchádzajúcom období prebiehali práce na objekte Univer, nuž z tých dôvodov prichádzalo ku krátkotrvajúcemu vypnutiu elektrického napätia, ktoré podľa slov menovaného bolo zahlásené.

Zároveň často prichádza do výpadku siete na hlavnom elektrickom vedení z Futogu, a to sa bude diať, pokým sa nevykoná prechod na 20 kW elektrického vedenia. Práce sú plánované krátkodobo, keďže sú už čiastočne vykonané a ďalšie pokračujú.

Ešte väčší problém je v Kulpíne, v dôsledku rastu priemyselnej výroby, pre ktorú jestvujúce elektrické vedenie nie je dostatočné, a práve z tých dôvodov prichádza k výpadku siete.
Najväčší dôvod výpadku siete v Báčskom Petrovci krátkotrvajúce spôsobujú, podľa slov vedúceho prevádzky, uličné stromy.

Koruny čiže vetvy stromov, keď sa dotýkajú s elektrickým vedením prichádza k automatickému vypnutiu poistiek, resp. k vypnutiu napätia, ktoré sa po prerušení kontaktu vetvy a elektrického vedenia automaticky vypne. Podľa slov menovaného uvedený problém je najčastejší dôvod na krátkodobý výpadok siete, a to možno riešiť orezávaním konárov pod, resp. v blízkosti elektrického vedenia.


Pogledaj: Opština Bački Petrovac: Blag porast zaraženih

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here