Održana trodnevna obuka na temu „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“

U Bačkom Petrovcu

398
Foto: Opština Bački Petrovac

U periodu od 30.10. do 01.11.2019. godine u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine realizovao je obuku „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u oblasti upravljanja projektnim ciklusom i upoznavanja sa svim elementima i procedurama neophodnim za formulisanje uspešnih predloga projekata za konkurisanje na EU konkurse.


Predstavnicima ustanova i organizacija iz opštine Bački Petrovac na trodnevnoj obuci predstavljeni su EU programi koji su dostupni Republici Srbiji+ sa akcentom na INTEREG IPA Programe prekogranične saradnje na koje Vojvodina ima mogućnost da aplicira.
Glavni cilj obuke je bio da se učesnici osposobe za upravljanje fondovima Evropske unije, nauče samostalno da formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Po uspešnom završetku obuke polaznicima je sertifikate uručio predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić koji se zahvalio Fondu na održanoj obuci, polaznicima koji su pohađali obuku, kao i organizatoru obuke, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac.

Trojdňové školenie na tému Možnosti financovania prostredníctvom EU fondov

V období od 30.10. do 01.11.2019 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Fond Európske záležitosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny realizoval školenie pod názvom Možnosti financovania prostredníctvom EU fondov, v oblasti riadenia projektového cyklu a zoznámenia sa so všetkými elementami a procedúrami, nevyhnutnými pre formovanie úspešných návrhov projektov na uchádzanie sa na EU súbehoch.

Predstaviteľom ustanovizní a organizácií z obce Báčsky Petrovec počas trojdňového školenia boli prezentované EU programy, ktoré sú k dispozícii Republiky Srbsko s prízvukom na INTEREG IPA Programy cezhraničnej spolupráce, na ktoré sa Vojvodina má možnosť prihlásiť.

Hlavný cieľ školenia bol, aby sa účastníci uschopnili na nakladanie s fondami Európskej únie, vedeli samostatne formovať návrhy projektov a strategicky ich umiestniť do rámcov definovaných priorít a opatrení a tiež i finančných obmedzení.
Po úspešnom ukončení školenia certifikáty účastníkom odovzdal predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý sa poďakoval fondu za realizované školenie, ako i účastníkom a organizátorovi školenia, Kancelárii pre lokálny ekonomická rozvoj Obce Báčsky Petrovec.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here