Ugovor između Opštine Bački Petrovac i Omladinske organizacije „SPIRIT OF YOUTH“

Dva zanimlјiva projekta

617

BAČKI PETROVAC: Juče, 18. aprila 2018. godine u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac sa početkom u 10.00 časova realizovalo  se potpisivanje Ugovora između Omladinske organizacije „SPIRIT OF YOUTH“ Beograd.


Predsednik udruženja Milošem Obradovićem i Opština Bački Petrovac, na čelu sa predsednikom opštine Srđanom Simićem potpisali su ugovor o dodeli sredstava opštine u cilјu realizacije projekata Karavan obrazovanja „ SPIRIT OF YOUTH“ i Sportski karavan „ SPIRIT OF YOUTH“ koje će ova omladinska organizacija da realizuje u Opštini Bački Petrovac i na taj način predstavi našu opštinu sa dva zanimlјiva projekta.

Ovi projekti se realizuju u formi karavana koji putuje Srbijom i posećuje različite lokalne samouprave, tačnije njih trideset, među kojima se našla i naša opština i uklјučuju se u njega osnovne i srednje škole.

Projekat „Karavan obrazovanja“ ima za cilј promociju dualnog obrazovanja i pomoć u postepenoj implementaciji takvog vida obrazovanja.

Drugi projekat „Sportski karavan“ je namenjen  podizanju svesti o zdravim načinima života i sportu kao sastavnom delu svakodnevnice. Jedan od cilјeva je i podsticanje zajedničkog vežbanja, kako osobe sličnog uzrasta tako i osobe različitog uzrasta (roditelјi i deca, bake, deke i deca i sl.).

Podpísaná zmluva medzi Оbcou Báčsky Petrovec a Mládežníckou organizáciou SPIRIT OF YOUTH

Včera, 18. apríla 2018 v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 10.00 hodine sa uskutočnilo podpísanie zmluvy medzi Mládežníckou organizáciou SPIRIT OF YOUTH, Belehrad, na čele s predsedom združenia Milošom Obradovićom a Obcou Báčsky Petrovec, na čele s predsedom obce Srđanom Simićom, o pridelení prostriedkov obce s cieľom realizácie projektov Karavána vzdelávania SPIRIT OF YOUTH a Športová karavána SPIRIT OF YOUTH, ktoré táto mládežnícka organizácia realizuje v Obci Báčsky Petrovec, a na tento spôsob predstaví našu obec s dvomi zaujímavými projektmi.

Uvedené projekty sa realizujú vo forme karavány, ktorá cestuje po Srbsku a navštevuje rozličné lokálne samosprávy, úhrnne ich tridsať, medzi ktorými je i naša obec a do nich sa zapájajú i základné a stredné školy.
Cieľ projektu Karavána vzdelávania je prezentácia duálneho vzdelávania a pomoc v postupnej implementácii tohto typu vzdelávania.

Druhý projekt Športová karavána je určený zvyšovaniu povedomia o zdravých spôsoboch života a športu ako neoddeliteľnej súčasti každodenného života. Jeden z cieľov je i podporovanie spoločného cvičenia osôb podobného veku a osôb rozličného veku, ako sú rodičia a deti, babky, dedkovia a deti a pod.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here