Crna slika bele kuge u opštini Bačka Palanka

3809

Početak novog milenijuma za celokupno društvo značio je početak novog vremena, inovacija, boljeg i kvalitetnijeg života. Ipak, kada je reč o našoj sredini, opštini Bačka Palanka, baš sa početkom novog milenijuma, tačnije od 2001. godine, nestaje ono najvažnije za svako društvo u svakom vremenu – ljudi.


U vremenu kada Vlada Republike Srbije pokušava da sprovodi populacione mere, u redakciji BAP VESTI smo odlučili da se bavimo demografskom analizom podataka vezanih za opštinu Bačka Palanka, u cilju skretanja pažnje važnosti akcija lokalne vlasti na temu poboljšanja uslova života za decu i roditelje. Rezultati naše analize su poražavajući.

Rađanje i smrtnost u opštini Bačka Palanka (poređenje 1961. -2016.)

Uporedni podaci za opštinu Bačka Palanka (1961-2016) Izvor: Republički zavod za statistiku

Kada poredimo podatke iz 1961. i 2016. godine, vidimo da se za 55 godina broj živorođenih smanjio skoro za duplo, dok se broj umrlih povećao takođe za duplo. Tako dolazimo do podatka da je prirodni priraštaj na 1000 stanovnika 1961. bio 8, a 2016. godine, prirodni priraštaj je negativan -6. Jedini pozitivan parametar u ovom periodu tiče se broja umrle odojčadi – na 1000 živorođenih 1961. godine bilo ih je 65, a 2016. na istom uzorku samo 4. Svakako je tome doprineo razvoj medicine i bolja zdravstvena zaštita trudnica.

Broj stanovnika – Bačka Palanka; Izvor: Republički zavod za statistiku

Rezultati ovako nepovoljnog odnosa u broju živorođenih i umrlih u opšini Bačka Palanka, kao jedan od faktora koji utiču na broj stanovnika, jasno se vide na pretodnom prikazu. Dakle, od 1961. do 2001. broj stanovnika u Bačkoj Palanci, beleži konstantan rast, da bi od 2001. do 2016. stalno bio u padu.

Prirodni priraštaj – opština Bačka Palanka; Izvor. Republički zavod za statistiku

Gde je Bačka Palanka u odnosu na ostatak Srbije?

Prirodni priraštaj na 1000 stanovnika u opštini Bačka Palanka u odnosu na Republiku Srbiju; Izvor: Republički zavod za statistiku

Aktuelan je podatak da je u Srbiji već 25 godina negativan prirodni priraštaj te da je svega nekoliko opština i gradova u toku 2016. imalo više rođenih nego umrlih (izvor: Danas). Bačka Palanka je deo lošije statistike, a parametri su jasno vidljivi u prethodnom grafikonu.

Broj živorođenih na 1000 stanovnika u opštini Bačka Palanka; Izvor: Republički zavod za statistiku

Ako poredimo broj živorođenih u Srbiji sa stanjem u Bačkoj Palanci vidimo da smo u korak sa ostatkom Srbije u ovoj neslavnoj statistici, s tim da je broj živorođenih u Bačkoj Palanci još niži nego u ostatku naše zemlje.

Broj umrlih na 1000 stanovnika u opštini Bačka Palanka; Izvor: Republički zavod za statistiku

Upoređujući i daje podatke sa ostatkom Srbije, dolazimo do još jednog poražavajućeg podatka. Broj umrlih na 1000 stanovnika raste i u Srbiji i u Bačkoj Palanci, s tim da naša opština beleži viši rast u odnosu na ostatak zemlje.

Računica je jasna. Negativan prirodni priraštaj kao posledica većeg broja umrlih u odnosu na broj rođenih veći je u Bačkoj Palanci u odnosu na ostatak Srbije.


Šta je pozitivno?

Umrla odojčad u opštini Bačka Palanka; Izvor: Republički zavod za statistiku

Kao što smo napomenuli, jedini pozitivan parametar je broj umrle odojčadi. U periodu od 1961. do 2001. godine on je drastično smanjen i beleži konstantan pad.

Umrla odojčad u opštini Bačka Palanka u poređenju sa podacima za Republiku Srbiju; Izvor: Republički zavod za statistiku

Ipak, u odnosu na ostatak Srbije, gde je broj umrle odojčadi na 1000 stanovnika, u stalnom padu, Bačka Palanka je imala i rast u odnosu na ostatak naše zemlje, i to u periodu nakon što je porodilište u našoj opštini zatvoreno.

Ljudi nisu brojke. Ipak, kada se stavimo u ove tabele, jasno vidimo da polako nestajemo. Da li je mladim ljudima neophodan samo dobro plaćen posao i novčani podsticaji države za rađanje dece ili su potrebne promene u svim strukturama našeg društva? Šta je to što bi mlade ljude zadržalo u Bačkoj Palanci i motivisalo ih da baš ovde formiraju porodice?

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here