Dovođenje turista je osnovni cilj

Milica Stoisavljević, direktorica Turističke organizacije opštine Bačka Palanka.

1593

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka, počela je sa radom u oktobru 2006. godine. Tokom proteklih godina, nastupajući na brojnim sajmovima i manifestacijama u zemlji i inostranstvu, zaposleni u ovoj organizaciji sa uspehom su promovisali i predstavljali turistički potencijal bačkopalanačke opštine.


– Sedište naše organizacije, trenutno je u zgradi Bioskopa u Ulici Veselina Masleše. S obzirom, da određeni broj građana naše opštine i pored toga što postojimo duže od jedne decenije, još uvek nije upoznat čime se bavimo i šta tačno radimo, želim ovim putem da ih o tome obavestim – kaže Milica Stoisavljević, direktorica Turi- stičke organizacije Opštine Bačka Palanka.

– Osnovna delatnost turističke organizacije je promocija i razvoj turizma. Bavimo se i programima, edukacijom i usavršavanjem zaposlenih u turizmu. Svi naši građani koji žele da se bave turizmom, mogu doći kod nas i raspitati se na koji način im možemo pomoći u tome.

Turistička organizacija obezbeđuje i unapređuje informativno -propagandni materijal, kojim se promovišu turističke vrednosti Opštine. U pitanju su štampane publikacije, audio i video materijal, kao i promotivni materijal u vidu internet prezentacije i društvenih mreža, suvenira i tako dalje.

– Glavni cilj nam je da dovedemo turiste u našu opštinu što godinama i radimo. Moram da napomenem, da su sve usluge koje pružamo zainteresovanima: edukacija, promocija, promotivni materijal i tako dalje, besplatne. Prikupljamo i objavljujemo informacije o celokupnoj turističkoj ponudi, na našoj teritoriji, a obavljamo i druge poslove koji su značajni za promociju turizma. Organizujemo i učestvujemo u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija – napominje Milica Stoisavljević.

[wonderplugin_slider id=11]

 

– Manifestacioni turizam i ovde kod nas je sve prisutniji, bilo da je reč o gastronomiji, sportu, zabavi. Zainteresovanima i u ovom delu pomažemo savetima, propagandom, promocijom. Ovo tim pre ako se zna da u okviru naše opštinske turističke organizacije, radi turističko – informativni centar. Taj centar služi za prihvat turista, za pružanje besplatnih informacija turistima kao i građanima opštine Bačka Palanka. Prikupljamo podatke za potrebe turista uopšte, upoznajemo građane i turiste sa kvalitetom turističke ponude. Pored toga, uzimamo u obzir sve pritužbe, sugestije koje dolaze od turista, odnosno od građana naše opštine.

Kod nas u TOO, već duže vreme je prisutna želja da dobijemo adekvatan prostor koji bi nam omogućio efikasniji i kvaliteniji rad. Jedan od uslova je da taj prostor bude u strogom centru Bačke Palanke. Trenutno je u toku kategorizacija privatnog turističkog smeštaja na teritoriji bačkopalanačke opštine. U ovom delu, TOO posreduje u pružanju usluga u domaćoj radinosti i seosko – turističkim domaćinstvima. Svako ko želi da u svom prostoru, kući, domaćinstvu pruži usluge smeštaja i boravka turista, treba da se obrati TOO Bačka Palanka, koja će sprovesti kompletan postupak. Pored toga, biće im objašnjeno na koji način će njihov objekat biti kategorisan, što je jedan od uslova da bi se u njega mogli smestiti turisti.

– Naša organizacija podstiče razvoj turističke infrastrukture i prostora. Turistička organizacija je ta koja treba da sugeriše višim nivoima vlasti gde je potrebna turistička signalizacija, u gradu i naseljenim mestima. To je polazna tačka i osnovna smernica, koja može da dovede do povećanog priliva turista. Dakle, osnovno je da onaj ko prolazi, a turista je, zna gde se šta nalazi. Postoje projekti koje raspisuje pokrajina, odnosno njeni sekretarijati, gde je ostavljena mogućnost građanima da konkurišu za dobijanje sredstava, kako bi nakon što ih dobiju mogli uspešno da se bave turizmom. Sav naš rad je usklađen sa strategijom razvoja Republike Srbije, kao i planom i programom rada turističke organizacije Vojvodine, odnosno Srbije – zaključila je Milica Stoisavljević.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here