Koje komunalne usluge? One ne postoje! (ANKETA)

4192

PIVNICE: Od januara 2017. godine, kao i u svim naseljenim mestima Opštine Bačka Palanka, JKP „Komunalprojekt“ je preuzelo komunalne poslove u Pivnicama. Bilo je to, kako kažu meštani Pivnica, apsolutno protiv njihove volje, jer su uslugama koje je do tada obavljao „Komunal Pivnice“ bili veoma zadovoljni.

Kako je bila organizovana komunalna usluga odnošenja smeća ranije?

Redovno se odnosio otpad, ponedeljkom u jednom, a utorkom u drugom delu sela. Otpad se razvrstavao i svako domaćinstvo je dobilo kalendar sa obeleženim datumima za određene aktivnosti, odnosno datume kada će se odnositi papir i pet ambalaža, komunalni otpad, skupljanje pepala, skupljanje staklene ambalaže, skupljanje električnog i elektronskog otpada.

Kalendar sakupljanja otpada za domaćinstva – iz prethodnog perioda

Takođe su svi dobijali džakove za smeće koji su bili u bojama (žuta, plava, siva, zelena, crvena) i na taj način se olakšalo razvrstavanje otpada u svakom domaćinstvu. Iz ovoga se može zaključiti da je ova komunalna usluga u Pivnicama bila veoma dobro organizovana.

Ekološka osvešćenost

Ako govorimo o ekološkoj osveštenosti, onda je činjenica da se ranije otpad razvrstavao izuzetno pohvalna, naročito za jedno manje mesto, jer se ni u Bačkoj Palanci otpad ne razvrstava.

Meštani su ranije bili zadovoljni

Samim tim ne čudi činjenica da su meštani bili zadovoljni i da su se svi brzo navikli na ovakav način odnošenja otpada. Redovno su se praznili kontejneri namenjeni za PET ambalažu koji su raspoređeni po selu. Održavale su se javne površine i groblje, a usluge su se naplaćivale na osnovu broja članova u domaćinstvu.

A kako je sada kad je JKP Komunalprojekt preuzeo komunalne usluge?

Cene komunalnih usluga

Sada se usluga naplaćuje po domaćinstvu, bez obzira na broj članova, pa je nekim domaćinstvima ova usluga, za koju kažu da i ne postoji, postala dvostruko ili trostruko skuplja.

Održavanje groblja

U Pivnicama postoje dva groblja, a samim tim i dve kapele. Zemljišta na kojima se groblja nalaze pripadaju crkvama. Slovačka kapela napravljena je sredstvima meštana. Plaćale su samo usluge majstora koji nisu bili iz mesta. Angažovani majstori koji su iz Pivnica, prilikom gradnje kapele nisu naplaćivali svoje usluge ili su naplatili neki najminimalniji deo. Sve što su meštani mogli da urade sami, radili su sami. Svi su bili uključeni u izgradnju kapele i ona je u većem delu rađena po principu mobe. Stolariju na kapeli obezbedila je Opština. Iz ovih razloga meštani nisu dozvolili da JKP „Komunalprojekt“ preuzme kapelu i da im naplaćuje usluge vezane za groblje. Usluge čoveka koji sada radi na održavanju groblja obezbedila je crkva i meštani su njegovim radom za sada zadovoljni. Ta usluga se sada posebno naplaćuje.

Meštana pravoslavne veroispovesti, kojih u Pivnicama ima manje, nisu mogli samo svojim sredstvima da naprave kapelu, pa im je u tome pomogla i Opština. Prilikom preuzimanja komunalnih usluga, opštinsko preduzeće je imalo nameru da preuzme i poslove održavanja pravoslavnog groblja, ali meštani su im to pravnim putem onemogućili. Ta usluga se sada posebno naplaćuje.

ANKKETA o sadašnjem kvalitetu komunalnih usluga u Pivnicama

U današnje vreme u našoj zemlji, ljudi često, iako nezadovoljni nekim stvarima, ne iznose svoje mišljenje. Ako se već i odluče na tako nešto, radije ostaju anonimni. Slična situacija je i u Pivnicama. Meštani su nezadovoljni uslugama JKP „Komunalprojekt“, za koje kažu da zapravo i ne postoje u njihovom mestu, iako svi redovno izmiruju svoje račune.

Učesnici naše ankete su izneli svoje mišljenje, ali ipak su želeli da ostanu anonimni. Izašli smo im u susret, pa ćemo u anketi navesti samo pol i godine starosti učesnika.

Šta danas misle u uslugama JPK Komunalprojekta, čime su zadovoljni, a šta bi promenili, saznaćete u nastavku teksta.

Pogledaj: Meštani Čelareva žale se na rad opštinskih komunalaca

Pogledaj: S peticijom za Beograd, jer se plašimo zaraze, zmija i krpelja


M / 63 godine

„Ne mogu da ne primetim da su kontejneri za PET ambalažu puni u celom selu, a ima ih dosta. Sugrađani i dalje iznose plastične flaše u džakovima i ostavljaju ih pored tih kontejnera, tako da skoro na svakom drugom ćošku ustvari imamo gomilu smeća. To je prvo. Drugo, usluge su skuplje. Moje domaćinstvo plaća trostruko veću cenu nego ranije. To ne bi bio problem da smo zadovoljni uslugom, ali plaćamo uslugu koje nema. Pitam se da li treba da prestanemo sa plaćanjem“.


M / 43 godine

Katastrofa. Kratko i jasno. Šta reći?! Niko ne održava centar. Komunalprejekt u Pivnicama ne postoji. Dođu ponedeljkom, odnesu smeće i to je to. Do nedavno je bilo još gore stanje u centru. Sada je veoma vruće pa i trava sporije raste, suši se. Poslednji put je pokošeno kada su se krajem maja održavali 37. Majski susreti Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tada su se vatrogasci sami organizovali i pokosili travu na javnim površinama. Zatekao sam se u centru kada se održavala ta manifestacija. Centar je bio prepun ljudi sa raznih strana, divan prizor. Zamislite kakva sramota bi bila da je sve ostalo u takvom stanju kao što je bilo. Međutim ne mislim da je sve samo u uslugama komunalaca, nešto je i do ljudi. Na primer, ljudi koji imaju lokale u centru ili rade tamo mogli bi da održavaju isped svog lokala, pokupiti smeće, zaliti cveće u žardinjerama, takav posao ne oduzme baš puno vremena. Pre tri nedelje su radnici „Elektrovojvodine“ isekli grane na nekoliko mesta u centru, gde su se grane uplitale u žice. Te suve grane još uvek stoje u centru. To nije ničija nadležnost?“

 


Ž / 36 godina

Vrlo smo nezadovoljni! Na prvom mestu, nije se odvojeno skupljao pepeo, nego se odnosio sa ostalim otpadom. Mislim da je svima jasno da je to potencijalno opasno. Sve to upravo kada su ljudi naučili da razvrstavaju otpad, tako da smo opet na nuli, odnosno na početku. U našem domaćinstvu odvaja se papir i nosimo ga u školu. Limenke, ako ih imamo u kući ili one koje skupimo na ulici, takođe odnosimo u školu, kao i istrošene baterije. PET ambalažu odlažemo u kontejnere koji su za to namenjeni, ali oni se više ne prazne. Sada je skoro pored svakog kontejnera smetlište, jer ljudi i dalje iznose plastične flaše u džakovima i ostavljaju ih pored tih kontejnera. Ovi kontejneri veoma dugo nisu pražnjeni. Dva takva postavljena su nedaleko naše kuće. Poslednji put kada je to rađeno, zatekla sam se na ulici, ispraznili su kontejner, a flaše koje su im tom prilikom ispale, ostavili su na ulici. Pozvala sam svoju decu i skupili smo flaše u kontejner. Kako ih drugačije naučiti da brinu o svojoj okolini. Sigurno neće ništa o tome naučiti, ako budu svakodnevno prolazili pored razbacanog smeća. Pre šest godina, kada je pokrenuta akcija „Čepom do osmeha“, počeli smo da izdvajamo plastične čepove i nosimo ih u školu. Stanje nelegalne seoske deponije svima je poznato.

Mi smo prilično udaljeni od tog mesta, ali kada dođe da požara „miris“ dima se oseti i kod nas. Korpe za otpadke se ne prazne. Trotoar pored „šumice“ kod „Lovca“ je neprohan, zbog grana koje vise dole i onih suvih koje same padaju.

Ljudi koji žive u blizini igrališta preuzeli su na sebe njegovo održavanje. Na igralištu je postavljena tabla sa brojem telefona za prijavu kvarova i za predloge. Pozvala sam nekoliko puta, jer sam imala predlog da tamo postave bar jednu klupu, jer osim mama, na igralište često dolaze i bake. Niko se nije javio“.


M / 60 godina

Niko ne čisti u centru, oko eko-česme je puno smeća. Ne kosi se trava, sigurno nije bilo košeno više od mesec dana. Teško je poverovati, kada vidite ovo stanje, da je pre toga bilo i gore. Imam još jednu zamerku. Nedavno je bilo rečeno da voda iz eko-česme ne sme da se koristi. U centru je stajala cisterna sa vodom. Otvor na vrhu cisterne, kroz koji se ona puni, bio je sve vreme otvoren. Mislim da na taj način nisu bili ispunjeni najosnovniji higijenski uslovi“.

 

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here