Konkurs za dodelu sredstava za plastenike

800

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za plastenike na teritoriji Vojvodine.


Bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije ili 70% ako je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ako su učesnici na konkursu lica mlađa od 40 godina ili žene.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000,00 dinara odnosno do 2.310.000,00 dinara za podnosioce prijava.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  • konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);
  • višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;
  • folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;
  • mreže za senčenje objekta;
  • sistem za navodnjavanje „kap po kap“, sisteme za mikrokišenje;
  • sistem za fertirigaciju;
  • stolove za proizvodnju rasada;
  • instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;
  • saksije, kontejnere za proizvodnju rasada, oslonace za povrće ( mreže i kolje)
  • sistem za zagrevanje.

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više tačaka u okviru konkursa. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, predračunima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, potvrdama o prenosu sredstava i izvodima overenim od strane banke, fiskalnim isečkom, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Detaljnije informacije kao i obrasce za prijavu možete pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo www.psp.vojvodina.gov.rs

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here