Demanti Dijane Vile na tekst „Nastavnici posle 20 godina dobili otkaz, prednost onima bez dana radnog staža“

2995

U našu redakciju je stigao zahtev da objavimo odgovor na tekst koji je emitovan na našem mediju dana 20.08.2020. godine pod nazivom „Nastavnici posle 20 godina dobili otkaz, prednost onima bez dana radnog staža“. Ovaj dokument prenosimo u celosti.


Predmet: Zahtev za objavljivanje odgovora na tekst objavljen na portalu „BAP VESTI“ dana 20.08.2020. godine

Podnosilac: Dijana Vila iz Bačke Palanke, koju zastupa advokat Dejana Spasojević Ivančić iz Novog Sada.

Poštovani,

Na vašem internet portalu Bačka Palanka Vesti dana 20.08.2020. godine objavljena je vest pod naslovom „Nastavnici posle 20 godina dobili otkaz, prednost onima bez dana radnog staža“, u kojoj je objavljen čitav niz neistinitih, nepotpunih i netačno prenetih informacija koje predstavljaju povredu prava, ličnosti, interesa i dostojanstva moje klijentkinje. Najoštrije demantujem informacije koje su iznete u navedenom tekstu.

Naime, već u samom naslovu tendeciozno su izneti navodi da su nastavnici na javnom konkursu dobili otkaz, iako je notorna činjenica da konkurs predstavlja poziv za izbor u zvanje odnosno za zasnivanje radnog odnosa. Licima koja su se prijavila na konkurs radni odnos je mogao eventualno prestati, odnosno ugovor o radu na određeno vreme prestati istekom roka na koji je zasnovan, neizvesno od rezultata objavljenog konkursa. Dakle, prilikom sprovođenja konkursa niko nije dobio otkaz, niti je navedeno bilo u ovlašćenju konkursne komisije. Zadatak komisije je bio da izabere kandidate.

Sve prijave kandidata na konkurs su uzete u razmatranje, a izbor je vršila komisija u skladu sa zakonom i ovlašćenjima.

Navodi izneti u objavljenom tekstu izazvali su veliko uznemirenje javnosti i njima je naneta i nanosi se direktna šteta ugledu škole, i vrši povreda časti i ugleda direktora škole.

U objavljenoj vesti, direktoru se na više mesta inputira sproveden postupak izbora kandidata, iako direktor u skladu sa zakonom i nema ovlašćenja da vrši izbor, niti je izbor među kandidatima izvršen od strane direktora škole.

Prilikom raspisivanja konkursa, direktor je isključivo ovlašćen da formira komisiju, što je u konkretnom slučaju i učinjeno. Komisija je nezavisna prilikom odlučivanja i jedina je ovlašćena da izvrši izbor.

Kompletan postupak izbora komisija je sprovela u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. O svakom postupku izborne komisije sačinjeni su zapisnici, pa i o samom donošenju odluke o izboru kandidata.

 

Svi izneti navodi proverljivi su i dostupni svim zainteresovanim licima.

Nakon izvršenog izbora, niko nije pokušao da kontaktira direktora škole, niti bilo koga u školi u vezi sa sprovedenim izborom.

Navedeni novinski članak je obljavljen u suprotnosti sa čl. 9 Zakona o javnom informisanju i medijima, jer pre objavljivanja teksta nije proverena istinitost i potpunost podataka, iako isto nalaže obaveza novinarske pažnje.

O poreklu informacija, a kako se u samom članku navodi, „izvor koji je želeo da ostane anoniman“, najbolje govori citirana rečenica u kojoj se za decu sa smetnjama u razvoju koristi neprihvatljiv i uvredljiv izraz – deca sa posebnim potrebama.

Škola je primila žalbe na rešenje konkursne komisije o izboru kandidata za dve kandidatkinje. Imajući u vidu da je u toku bio žalbeni postupak, objave u medijima ove vrste imaju se smatrati svojevrsnim pritiskom, vidom zastrašivanja i pokušajem uticaja na odluku od žalbi.

Navodi izneti u vesti objavljenoj 20.08.2020. godine dovode do gubitka poverenja u školu kao instituciju i do ozbiljnog narušenog ugleda škole, što sve vodi i do drastično smanjenog broja učenika koji upisuju školu.

Informacije objavljene u tekstu napisane u nameri da se nanese šteta direktoru škole i njenom ugledu, a određene činjenice izostavljene su sa istim ciljem, što je očigledno iz komentara čitalaca. Navedeno postupanje predstavlja neprimeren i uvredljiv način podizanja hajke na bilo koju osobu uz iznošenje komentara bez ikakvih argumenata, što je sve u potpunosti suprotno istinitom, potpunom i objektivnom izveštavanju.

Radi objektivnosti informisanja vaših čitalaca, molim da u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima objavite ovaj demanti.

U Novom Sadu, 14.09.2020.


Pogledaj: Nastavnici posle 20 godina dobili otkaz, prednost onima bez dana radnog staža

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here