Opština Bačka Palanka: Nikad manji broj stanovnika

Od 2001. pa do 2019. godine 10.000 stanovnika manje

533

BAČKA PALANKA: Od 1961. godine, od kada Republički zavod za statistiku beleži broj stanovnika, pa do danas, u opštini Bačka Palanka ima najmanje stanovnika.


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. godini cela opština broji 51.735 stanovnika. Prošle godine u našoj opštini je rođeno 439 beba, što je gotovo duplo manje nego daleke 1961. godine.

Do početka 21. veka, broj stanovnika u opštini Bačka Palanka bio je u konstantnom porastu, da bi od 2001. godine usledio sve veći pad iz godine u godinu. Popis stanovnika iz oktobra 2011. godine je pokazao da je za nepunih 10 godina opština Bačka Palanka sa 62.126 stanovnika pala na brojku od 55.528 stanovnika. Ovaj pad za skoro 11% je bio prvi ozbiljni pokazatelj veoma lošeg populacionog trenda, koji tumačimo pre svega velikim ekonomskim migracijama, mahom u inostranstvo. Nažalost, ovaj trend prati opštinu Bačka Palanka i u godinama koje su usledile.

Problem sa negativnim prirodnim priraštajem postoji u celoj Srbiji pa se tako na grafikonu ispod vidi da opština Bačka Palanka „prati“ i ostatak Srbije kad je u pitanju broj živorođene dece u periodu od 1961. do 2019.

Kada je u pitanju 2020. godina, Republički zavod za statistiku je objavio podatke za celu Srbiju za period januar-jun.

U Republici Srbiji, u periodu januar-jun 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 29.314. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 29.666, beleži se pad od 352 odnosno za 1,2%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2020. godine iznosio je 51.569 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 52.309, beleži se pad od 740 ili za 1,4%.

Prirodni priraštaj više godina unazad je negativan, a u 2019. godini on je iznosio -347. Treba da znamo da je opština Bačka Palanka sve do početka 21. veka imala veoma visok prirast stanovništva, iako je on oduvek bio znatno niži u odnosu na ostatak Srbije.  Postojali su različiti trendovi u naseljenim mestima, ali ukupan broj stanovnika u opštini je do 2001. godine imao visok rast.


Pogledaj: Natalitet u opštini Bačka Palanka i dalje u padu – manje rođenih i više umrlih u 2018.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here