Nikodim, Mile, Zlatoje, Ivan i Branko

2356
OŠ Braća Novakov

Osnovna škola u Silbašu postoji 166 godina, a prvi podaci o njoj nalaze se u Letopisu Srpske pravoslavne crkve iz 1836. godine. Tadašnja škola se nalazila pored crkvene porte, a u okviru nje radilo je i zabavište. Crkvena opština ih je izdržavala sve do 1919. godine.
Današnja škola u Silbašu se nalazi na novoj lokaciji, a obuhvata i dva isturena odeljenja u Paragama i Despotovu. Škola je dobila ime po petorici braće koji su u Drugom svetskom ratu dali svoje živote za domovinu.

Gde ja stadoh ti ćeš poći, što ne mogoh ti ćeš moći, kud ja nisam ti ćeš doći, što ja počeh ti produži, još smo dužni… ti oduži!

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here