За која занимања се у Србији најчешће школују девојчице, а за која дечаци?

Шта је најпопуларније код младих?

325
Извор: Pixabay

У Србији је наставу у основним школама похађало укупно 508. 975 ученика, од чега 457.652 у матичним и 51.323 у издвојеним одељењима, показују подаци Републичког завода за статистику који се односе на крај школске 2020/2021. године.


Посматрано по регионима највише основаца било је на подручју Шумадије и западне Србије – 141.855, потом у Војводини – 135.011, у београдском региону било је 129.105 основаца, а у региону јужне и источне Србије 103.054.

Први циклус основног образовања завршило је 64.040 ученика, а комплетну основну школу, односно свих осам разреда 64. 253 ђака.

На крају школске 2020/21. године у Србији радила је 3 241 редовна основна школа.

Комбинована одељења (не) затварају сеоске школе

Подаци о основном образовању су прикупљени путем статистичких извештаја за крај школске године које су поднеле све основне школе (државна и приватна) за матичну школу и за одељење у другом месту – насељу (ако школа обавља делатност ван седишта).

Што се тиче средњег образовања, у школској 2020/21. години у 518 редовних средњих школа наставу је похађало 246.638 ученика – 122.365 девојчица (49,6 одсто) и 124.273 дечака (50,4 одсто).

У школе/одељења за ученике са сметњама у развоју (39) ишло је 2.208 ђака – 830 девојчица (37,6 одсто) и 1.378 дечака (62,4 одсто).

Редовну средњу школу завршио је 61.951 ученик, од чега 26 одсто гимназију, а 74 одсто средњу стручну школу (57,5 одсто четворогодишње профиле и 16,4 одсто трогодишње).

Посматрано према полу, 58,3 одсто девојчица завршило је четворогодишњу средњу стручну школу, 31,5 одсто гимназију и свега 10,2 одсто трогодишња занимања.

Дечаци у великом проценту завршавају четворогодишњу средњу стручну школу (око 56,7 одсто), гимназију у нешто мањем проценту него девојчице (20,8 одсто), али трогодишње образовне профиле у знатно већем проценту (22,5 одсто).

Статистика сведочи да млади најчешће завршавају школе из подручја рада економија, право и администрација (12,1 одсто), електротехника (11,4 одсто), здравство и социјална заштита (9,7 одсто), машинство и обрада метала (9,2 одсто) и трговина, угоститељство и туризам (8,5 процената).

Девојчице су се најчешће школовале за занимања економске струке (16,5 одсто), здравства (15 одсто) и трговине, угоститељства и туризма (9,2 одсто), а дечаци су у највећем броју завршавали електротехнику (20,7 одсто), школе из подручја машинства и обраде метала (15,9 одсто), трговине, угоститељства и туризма (7,9 одсто) и економије, права и администрације (7,6).

Спајање одељења у другој половини августа

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here