Poznati građani opštine Bačka Palanka – Dušan Alimpić

Nosilac Partizanske spomenice 1941

794
Foto: Wikipedia

Dušan Alimpić rođen je 4. januara 1921. godine u Bačkoj Palanci. Od 1938. godine je aktivista Omladinskog privredno – kulturnog pokreta, a od 1940. sekretar Mesnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije Bačke Palanke. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je u maju 1941. godine.


Bio je jedan od organizatora oružanog ustanka 1941. godine u svom kraju. U jesen 1941. godine postao je sekretar Sreskog komiteta KPJ bačkopalanačkog sreza, a u februaru 1942. godine sekretar Gradskog komiteta SKOJ – a Novog Sada. Od maja 1943. bio je komandir čete pri Sremskom odredu i glavnom štabu NOV i PO Vojvodine za održavanje vojno – političkih veza između Srema i Bačke. Od marta 1944. godine je komesar Trećeg bačko – baranjskog partizanskog odreda.

Posle oslobođenja radio je u Državnoj bezbednosti Bačke Palanke i Novog Sada, te u Sekretarijatu unutarnjih poslova SR Srbije. Bio je predsednik Sreskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Novog Sada, sekretar Sreskog i Gradskog komiteta Saveza komunista Srbije Novog Sada, poslanik Društveno – političkog veća Savezne skupštine i ostalo.

Kao afirmisani društveno – politički radnik, 24. decembra 1972. godine izabran je za predsednika Pokrajnskog komiteta Saveza komunista Vojvodine, a tu je funkciju obavljao sve do 28. aprila 1981. godine. Od 1984. do 1986. godine bio je predsednik Skupštine SFR Jugoslavije. Bio je i član Centralnog komiteta SK Srbije i Predsedništva Centralnog komiteta SK Jugoslavije.

Umro je 17. septembra 2002. godine u Novom Sadu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941.

Pogledaj: Poznati građani opštine Bačka Palanka – Klara Feješ

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here