Конкурс за доделу бесповратних средстава сточарима

Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Војводини

247
Foto: Pixabay

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години.

 


Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству.


Нулта контрола

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену – нулта контрола.

Нултом контролом се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нулте контроле се не прихватају.


За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години предвиђен је укупан износ до 108.900.000 динара.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица бесповратна средства за опремање сточарских фарми по овом Конкурсу утврђују се у износу до 60 одсто од прихватљивих трошкова инвестиције.

Максималан износ бесповрат­них средстава по једној пријави не може прећи 2.000.000. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 200.000 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 100.000 динара без ПДВ-а.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01. 01. 2022. године.

Конкурс је отворен до 21. 02. 2022. године. Текст конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузети на веб-сајту Покрајинског секретаријата за пољоривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине: psp.vojvodina.gov.rs.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here